Borsodi Szemle, 1987 (32. évfolyam, 1-4. szám)

1987 / 1. szám - GAZDASÁGI ÉLET - A megyébe települt vállalatok 1986. évi gazdálkodásának tapasztalatai

GAZDASÁGI ÉLET A megyébe települt vállalatok 1986. évi gazdálkodásának tapasztalatai*" A megye gazdasági helyzetében 1986-ban érzékelhető pozitív változás nem következett be. A korábbi gazdasági feszültségek jórészt fennmaradtak, egyes területeken fokozódtak, illetve újak is keletkeztek. A gazdasági szerkezet átala­kítása továbbra is lassú. A termelési teljesítmények nem növekedtek, az ipari termelés 0,7%-kal mérséklődött. A termelés folyamatosságát számos tényező, pl. anyag- és alkatrészellátási feszültségek, importkorlátozások, műszaki meghibá­sodások akadályozták. A termelés stagnálásához a gazdálkodó szerveknek a lehe­tőségektől és a követelményektől elmaradó teljesítménye is hozzájárult. A gaz­dasági növekedés élénkítésének, a hatékonyság növelésének, a költségek csök­kentésének belső tartalékai még mindig nem kerültek kellően feltárásra és hasznosításra. Továbbra is fellelhetők belső szervezési hiányosságok, fegyelme­zetlenség, lazaság. Differenciáltan ugyan, de érzékelhető a teljesítménytartalé­kolás is. A gazdálkodó egységek piaci pozíciói — különösen a tőkés piacon — tovább­ra is kedvezőtlenek. A termékek többsége korszerűtlen, nem megfelelő műszaki színvonalú és minőségű, így nehezen és alacsony árszínvonalon értékesíthetők. A versenyképes, korszerű termékszerkezet kialakítására még csak a kezdeti lé­pések történtek meg. A vállalatok kevés új termékkel jelennek meg a piaco­kon, gyenge a marketing munkájuk is. A műszaki-technikai színvonal romlott, amit a gazdálkodó szervek több­sége — alacsony forrásakkumulációs képessége miatt — nem tud megállítani. A gazdálkodás jövedelmezősége mérséklődött, az eredmények alakulását növekvő mértékben befolyásolták a költségvetési támogatások és elvonások, összességében a támogatások növekedése meghaladta az elvonások emelkedését. Az MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bizottsága 1987. január 15-én vitatta meg és összegezte az 1986. évi gazdálkodás tapasztalatait, és döntött úgy, hogy közreadja a megye 20 jelentősebb vállalatának elmúlt évi munkája rövid értékelését. A Borsodi Szénbányák 1986. évi terve 4100 kt értékesíthető széntermelést irány­zott elő, amiből a belkereskedelem felé 1547 kt-ra vállalt szállítási kötelezett­• A dokumentumot Miklós Imre szerkesztette 1

Next

/
Thumbnails
Contents