II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1865

REV 2010 u budai kir. főreáltanodai ifjúság az IS“;'-ik tanév végén. ( lassiléf<9üíoíé der Schiller an der MAOY. AKAD E MM. i könyvtára | königl. Ober-Realschule ina Schuljahre 18«. zu Ofen I. A rendes tantárgyakból. Obligate Lehrgegenstände. / Első osztály. Erste Klasse. Kitűnő — ausgezeichnet: Lllkaii Alfred, Budai szül. Jelesek — vorzügliche: 1. Heinrich István. Budai szül. 2. ßurschitz Ferenc. Sopronyi szül. 1 A tanulók neve sat. Name der Schüler u. s. w. Erkölcsi viselet Sittliches Betragen Figyelem Aufmerksamkeit Szorgalom Flciss JE S = Tr S é Magyar nyelv Ungarische Sprache Német nyelv Deutsche Sprache Földrajz Geografie Számtan Arithmetik Természetrajz Naturgeschichte Á S cc o K W C w fc­£s Mértani rajz Geometr. Zeichnen Szépírás Schönschreiben Helyzetszám Lokation Általános sorozat Alig. Zeugniszklassc Aim Károly r. k. tandíjul......................... dics. kll. kik el. jel­jel. jel. jó jó jel. I kit. jel. 4 I. r. Babesch Aurel gör. n. e........................... dics. kll. kik kit. jő el. kit. jel. jő jel. jó 1 el. 7 I. r. Bayer Bernhard r. k................................. dics. kik kll. — eltn. el. el. jó jó el. el. el. 45 — *) Benedek Mihály r. k................................. dics. kik hnyt. el. eltn. el. el. el. el. eltn. el. el. 46 II. r. 5. Binder János r. k...................................... dics. kik hnyt. el. eltn. J° jó el. el. jó jó ! jel. 39-*) Binthoffer Lajos r. k................................ dics. kik linyt. jó­jel. el. jó el. el. el. jel. jó 18 I.r. Botzán Albert izr..................................... — — — — — — — — — — ’) Brantner Antal r. k................................... dics. kik kik kit. jel. el. kit. el. jó el. jel. el. 11 I.r. Brosch Henrik r. k................................... dics. kik kik jel. el. el. jó el. el. jó jel. jó 20 I.r. 10. Burschitz Ferencz r. k. tandíjmentes dics. kik kik jel­kit. jel. kit. kit. kit. JO jel. jó 3 jel. Deutsch Mark izr...................................... dics. vált. esek. el. eltn. eltn. eltn. el. eltn. eltn. eltn. el. 54 H. r. Egerváry Jenő r. k. tandíjmentes . . dics. kik kik jel. jel. jó jó jó jó el. jó el. 13 I.r. Eggler Lajos evang................................... dics. szór. sem. — rósz rósz rósz rósz eltn. rósz eltn. el. 59 III. r. Ehrlich Mór izr. tandíjmentes .... dics. kik kik jel. jel. el. jó kit. jel­jó jó jó 5 I.r. 15. Fischer Jósef r. ,k..................................... dics. kik kik jel. el. jó el. el. el. el. jó ! jó 23 I.r. Foith Ferenc r. k...................................... diós. kik hnyt. el. el. el. eltn. jó el. el. jó el. 38 __*\ Gallinowsky Hugó r. k............................. dics. kik kik Jó­jó­el. jel. jel­jel. el. jó jó 12 I.r. Gilibert Károly r. k.................................. dics. kik kik jel. el. el. el. el. el. jel. el. el. 25 I.r. Giresch Jósef r. k..................................... dics. kll. kll. jel. el. el. el. jó el. el. jó el. 33 I.r. 20. Góbi Mór r. k. tandíjmentes .... dics. kll. kll. el. jó el. jó jó JO el. jó 1 jó 21 I.r. Günzl Antal r. k........................................ dics. kik hnyt. jel. el. el. jó kit. el. eltn. jó jó 34-*) Gutman Sándor izr. tandíjmentes . . dics. kik kik jel. JO el. JO el. el. el. el. j el. 31 I.r. Gyulai Jósef r. k. ....... dics. vált. sem. eltn. eltn. rósz eltn. — el. eltn. eltn. el. 58 III.r. Halbritter Gusztáv r. k............................ dics. vált. esek. eltn. eltn. el. jó el. eltn. jó jó el. 47 II. r. 25. Haumann Imre r. k. tandíjmentes . . dics. vált. esek. eltn. »el. el. eltn. el. eltn. eltn. el. I jó 48 II. r. Hausz Ferenc r. k..................................... dics. kik hnyt. jel. el. el. el. el. el. eltn. jó jó 35-*) Heinisch Károly r. k................................. dics. kik kll. jó jó jó jel jó jel. el. jel. jó 9 I.r. Heinrich István r. k.................................. dics. kik kik jó jel. kit. kit. kit. kit. kit. kit. ! jel. 2 jel. Herqui Károly r. k.................................... # — '1 i •) l

Next

/
Thumbnails
Contents