Budapesti Nap, 2002. október (1. évfolyam, 2-13. szám)

2002-10-02 / 2. szám

fotó: Puskás Erzsi Budapesten minden második csa­lád problémája: miként lehetne rá­venni a gyereket, hogy kezébe ve­gyen egy-egy könyvet. A 6. osztályban időrendben kez­dődik az irodalomtörténet tanítá­sa, így olyan műveket kell olvas­niuk, amelyeket nemigen értenek, a mű befogadásához éretlenek. A lehetséges megoldás az lenne, ha az irodalmat nem kronológiai sor­rendben tanítanák. Sokan lassan és nehezen olvas­nak, de a sűrű tananyag nem en­ged időt a tanárnak az olvasás örö­mének megtanítására. A kötelező olvasmányok nagy részét ki kelle­ne cserélni, mert a gyerekek nem szeretik azokat. Nyugodtan taníta­ni lehetne akár a Harry Pottert is, a kommersz kultúra ismeretanyagá­ból kiindulva eljuthatnánk a „ma­gas kultúráig. A legfőbb cél a kom­munikációs készségek fejlesztése, és nem a tényanyag felhalmozása. Valójában művelődésre képes embereket kellene nevelnünk. Csejk Miklós Egy csőtörés története alulnézetből Újra régi fényében ragyog a Gellért Szálló 15. oldal Újra biztonságos a budai hegyvidék Lakat alatt a normafai szatír 16. oldal Zálogba csapott kultúra Egy évig a banké a szentendrei Művészet-malom 17. oldal Ötezernél is több új otthonnal gyarapodik a városrész Szociális bérlakások és fecskeház is épül a XIII. kerületben 18. o. Az Airport Rt. szerint csökkent a zajártalom Rákoshegyen A kifutópályától másfél kilométerre élők ezt még nem vették észre 19. oldal Sóbarlang Gera Lászlóné az Újlak utcai lakótelepen nyitotta meg Sóbarlangját 19. oldal Az elvarázsolt színház Buszmegálló - premier a Holdvilág Kamaraszínházban 19. oldal Mobil útszűkületek a Derkovits utcában Kétmilliárd forintba kerülne az elkerülő út 20. oldal Esély a hátrányos helyzetű csepeli gyerekeknek Tehetséggondozás, táboroztatás, drogmegelőzés 21. oldal NAPTÁR Hágában tanúskodott a horvát elnök Milosevics történelemhamisításnak nevezte Stipe Mesic vádjait 7. o. Vonzóbb lett a pedagóguspálya A béremelést a pótlékokra is kiterjesztené a szakszervezet 8. oldal Szelektív szemétgyűjtés Budapesten 100 szelektív szemétgyűjtő sziget létesül 9. oldal Jól kezdett a stop.shop Megkedvelték a környékbeliek a Hűvösvölgyi úti új típusú bevásár­lóközpontot 9. oldal Seuso-kincs a Magyar Nemzeti Múzeumban A világon egyedülálló ezüstállvány október végéig tekinthető meg 10. oldal Nagy Fül Fesztivál Holnaptól nemzetközi független zenei fesztivál kezdődik a MU Szín­házban 10. oldal Játék a színfalak mögött Decemberben döntés a labdarúgó-Eb rendezéséről 12. oldal Prímatorna csak hölgyeknek Hetente kétszer, de lehet többször is 13. oldal IDEIGLENES IRAKI KORMÁNY MÁTYÁSFÖLDÖN Magyar származású sejk lehet Szaddám utóda Miközben zajlanak egy esetleges Irak elleni katonai csapás előké­születei, ENSZ-képviselők dol­goznak a leszerelési tervek bé­kés megvalósításán, Szaddám Húszéin belső és külső ellenzéke megosztott. A magyar származá­sú Al-Dulaimi sejk a Budapesti Napnak adott interjúban azt ál­lítja: hatalomra jutása esetén biz­tosítani tudja Irak békéjét. A The Guardian című brit napi­lap Bagdadban készített riportjá­ban egyetlen ember sem akadt, aki ne hangoztatta volna az iraki diktátor iránti feltétlen elkötele­zettségét. „Ha kell, majd újra ne- kiállunk lándzsákat faragni!” - nyilatkozta egyikük. Hírek szerint amerikai kor­mánykörök megkezdték a tárgya­lásokat a különféle iraki csopor­tokkal, köztük a londoni és a kon­tinensen élő ellenzékkel, és ha­marosan megkezdődik egy 50-60 ezer fős kurd szabadcsapat kikép­zése. Eközben a kontinensen ülé­sező Független Iraki Kormány el­nöke, Szemir Szabih Khelil Al-Du­laimi mátyásföldi főhadiszállásá­ról irányítja a mintegy 50-60 ezer „harcosból” álló szervezetét, és készül az új iraki államszervezet kialakítására. Al-Dulaimi szerint ő a legna­gyobb befolyással bíró jelölt az iraki elnöki posztra, és kiterjedt családi kapcsolatai révén garan­tálni tudná Irak békéjét. Gál Gyula (Exkluzív interjúnk és háttér­információk a 2. oldalon) Isten óvta a Bazilikát Második világháborús romboló­gránátot találtak tegnap a Szent István-bazilika harangtornyában felújítást végző munkások. A tűzszerészek néhány percen be­lül megérkeztek a helyszínre, de a lövedéket még nem tudták ha­tástalanítani. A Budapesti Nap a helyszínen megtudta, hogy a bal oldali harangtorony melletti há­zak lakóit és a Szent István Álta­lános Iskola diákjait a munkála­tok idejére kitelepítették. A ma­gyar gyártmányú gránátot ma délelőtt próbálják meg kiemelni a harangtorony falából. TOVÁBB ÉPÜLHETNE AZ ALSÓ RAKPART Óbudai teleküzlet Az Auchan Hungary beruházó­ként jelentkezett az egykori óbudai házgyár területének hasznosítására; húszezer négy­zetméteres bevásárlóközpontot építenének a telken. A III. ke­rületi önkormányzat a budai alsó rakpart meghosszabbítá­sát szabta a beruházás engedé­lyezésének egyik feltételéül. Az út a Mozaik utcai jelenlegi végpontjától az Aquincumi hídig vezetne. Az amúgy is erős forgal­mú Szentendrei utat lehetne így te­hermentesíteni. A rakpart bővítése már régóta szerepel a főváros fej­lesztési terveiben is. A tárgyalások után már tavasszal megkezdőd­hetne az építkezés, bár az üteme­zést nagymértékben befolyásolja, hogy a rakpartszakasz leendő nyomvonala pillanatnyilag magán- terület, kisajátítási eljárásra vár. A szigorú óbudai városatyák más feltételekhez is kötötték a multinacionális vállalat beruhá­zásának engedélyezését. Továb­bi közlekedési és közműfejlesz­téseket írtak elő, zöldsávok és látványdomb kialakítását kérik. Felhívták a figyelmet arra, hogy a tervezendő épület nem lehet kül­területi jellegű, továbbá - a cég eddigi gyakorlatában megszokott - rózsaszín sem. Módra Ildikó Fél évszázados a Matchbox ,, Kereken ötvenéves a közkedvelt játékszer 28. oldal India mezítlábas atyja Mahatma Gandhira emlékezünk 28. oldal IDŐJÁRÁS IMÁI NAP HOLNAP I SZERDA ^ CSÜTÖRTÖK Legmagasabb napi hóm.: 18 C Legmagasabb napi hóm.: 18 °C Legalacsonyabb napi hóm.: 8 °C Legalacsonyabb napi hóm.: 7 °C Napkelte: 6 óra 43 perc Napkelte: 6 óra 44 perc Napnyugta: 18 óra 21 perc Napnyugta: 18 óra 19 perc Páratartalom: 67 % Páratartalom: 67 % Budapesti Nap Ára: 95 Ft 2002. október 2.,szerda MELLÉKLET LENDÜLETBEN 29. OLDAL AMI VELÜNK TÖRTÉNIK Alapítva: 2002 I. évfolyam 2. szám Naponta 15 perc - ennyit olvas a gyerek HÍR SOROK Ma 32 oldalon KÖZELÍTÉS \ AVIiyy, A HALOTT NEM ELLENSÉG 11. OLDAL HOLNAPI MELLÉKLETÜNK KIVETÍTŐ

Next

/
Thumbnails
Contents