Budapesti Nap, 2002. november (1. évfolyam, 39-51. szám)

2002-11-16 / 39. szám

2002. november 16., szombat ' ' I. évfolyam 39. szám KÉPRIPORT MELLÉKLET MELLÉKLET MELLÉKLET STEFÁNIA-VAGDALT MUNKATÁRS VENDÉGVÁRÓ CSALÁDBAN MARAD Fotó: Kecskeméti Dávid A romák kultúrája is beleférne a tananyagba Elkülönítés helyett összevonásra van szükség , Ahhoz, hogy a legnagyobb ma­gyarországi kisebbséggel, a ci­gánysággal szemben csökken­jen az előítélet, a közoktatás­ban a romák kultúráját is taní­tani kellene. A felzárkóztatás­hoz oktatás, az elkülönítés he­lyett integráció kell. Ahhoz, hogy a romák szegény­sége, foglalkoztatási problémái enyhüljenek, hosszú távú prog­ram kell, amelynek egyik legfon­tosabb eleme az oktatás, hiszen alig néhány százalékuk jut el az érettségiig. Ehhez viszont nem kisegítő iskolákra vagy cigány osztályokra van szükség, hanem arra, hogy a romákat integrálják a közoktatásba. Ez nem egyszerű feladat, az Oktatási Minisztérium segítségére is szükség van, mely­re, úgy tűnik, 12 évvel a rend­szerváltás után végre van akarat és program. Meg kell érteni, hogy a cigány gyerekek tanítása nem felzárkóztatási kérdés, hanem ki­sebbségi, kétkultúrájúsági és két- nyelvűségi probléma, amelynek nem az elkülönítés (szegregá­ció), hanem az összevonás (in­tegráció) a megoldása: a cigány és nem cigány gyerekeknek egy osztályba kell járniuk. Ez segíti az előítéletek csökkentését, más­részt növeli az érettségizett roma gyerekek számát, csökkenti a ro­mák munkanélküliségét, sze­génységét, s ezáltal a lemaradá­sukat is. Ezekről a kérdésekről vitáztak a szakértők az Össztűz a ma­gyartanításról című esten a Pető­fi Irodalmi Múzeumban. Hosszú távú folyamatról van szó. Épp ideje elkezdeni. (Részletek a 2. oldalon) LAURA BUSH A FŐ TÁMOGATÓ Mindenki szeretne Guggenheim Múzeumot Ha a Solomon Guggenheim Ala­pítvány igent mond a magyar elképzelésekre, akkor még eb­ben a kormányzati ciklusban elkészülhet a Guggenheim Mú­zeum Budapesten — mondta la­punknak Gál J. Zoltán. Nemrégiben látott napvilágot a •hír, miszerint esetleg a magyar fővárosban is múzeumot nyitna a világhírű Solomon Guggenheim Alapítvány. Gál J. Zoltán kor­mányszóvivőtől megtudtuk: László Csaba pénzügyminiszter kezdeményezése nyomán Med- gyessy Péter miniszterelnök sze­mélyesen is elkötelezte magát amellett, hogy Budapesten, az Andrássy úton, az egykori Divat- csarnok épületében kapjon he­lyet a neves kortárs művészeti gyűjtemény. New York polgár- mestere, Michael Bloomberg ma­gát a miniszterelnököt, a First La­dy — Laura Bush — pedig Med- gyessy feleségét biztosította sze­mélyes támogatásáról. Ott áll az ügy mögött a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma is, sőt szükség esetén kész megvásárol­ni a jelenleg a KVI kezelésében álló volt Párisi Nagyáruházát is a nemes ügy érdekében. (Változó Budapest 31. oldal) CIRKUSZOK - MA MÉG ELLENŐRZÉS NÉLKÜL Szabadítsátok ki a vadállatokat! Míg a hazai állatkertek arra kényszerül­hetnek, hogy megváljanak a nagy testű állatoktól, a cirkuszok állattartását ma még senki sem vizsgálja nálunk. Sok ál­latbarát régi óhaját teljesíti viszont a bé­csi rendelettervezet, amely az állatvé­delmi törvényhez igazodva megtiltja a cirkuszoknak és varietéknek, hogy vad­állatokat tartsanak. A magyar parla­ment még idén tárgyalja azt a törvény- módosítást, amely nem engedélyezné az állattartást olyan cirkuszoknak, amelyeknek nincs állandó telephelye. Idejük java részét szűk ketrecekben töl­tik az állatszámok sztárjai, majd estéről estére olyan produkciókra kényszerítik őket, amelyeknek semmi közük természe­tes viselkedésükhöz. Az utazó menazsériákkal van a legtöbb gond. Általában a hét végén érkeznek egy- egy településre, vasárnap már tovább is utaznak. Mire az állat-egészségügyi ható­sághoz eljut a hír, mit is művelnek állata­ikkal, már bottal üthetik a nyomukat. A település jegyzője szintén vizsgálód­hatna, de — vasárnap az vasárnap — ő is inkább kézen fogja a gyereket, és jót ne­vetgélnek, amint az elefánt kis kalappal a fején körbe-körbe biciklizik a porondon. (Részletek az 5. oldalon) Bál a kifutón Nerella Gobert elegáns kosztümjei, René Lézard férfiruha-kollekciója és a Bál Szalon estélyi ruhái kínálták magukat a Stefánia Palota szezon előtti divatbemutatóján (Paradicsom a 32. oldalon) HELYI HÍREK Imádkozzál és dolgozzál! Iskola újra a bencés gondolat jegyében 18. oldal Aki Szentendrére elhozza a zenét Fenyő Gábor újabb díját saját régiójától kapta 19. oldal A Béke térről New Yorkba A szerencsés kulcs a világváros ajtaját nyitotta 20. oldal NAPTÁR Siketek párbeszéde a bíróságon Egyik sem hallotta, mint mond a másik 3. oldal Alkotmánymódosítási bonyodalmak A Fidesz szerint nemzetibb megoldás kell 8. oldal Üzenet a hetvenes évekből Liska Tibor: bűnbakká tett áruviszonyok 9. oldal Budapesten el lehet veszni Hector Aguilar, a mexikói kulturális attasé 14. oldal IDŐJÁRÁS ^ Suzuki ívcjon”* Főnyeremény! Minden éves és kétéves előfizető részt vesz a sorsoláson! Tel.: 328-3222 Fax: 328-3207 Személyesen a területi képviselőinknél, vagy a hirdetés- és előfizetésfelvételi üzletekben E-mail: elofizetes@bnap.hu bOGj&K www.bnap.hu "Jlk T Ma 48 oldalon I I I I l\ I I I ^ lm Ára: 95 Ft MßU H/\ 1 I1/\I AM ÍVELÜNK TÖRTÉNIK SZOMBAT HOLNAP VASÁRNAP Legmagasabb napi hőm.: 11 “C Legalacsonyabb napi hőm.: 4 °C Napkelte: 6 óra 50 perc Napnyugta: 16 óra 04 perc Legmagasabb napi hőm.: 15 °C Legalacsonyabb napi hőm.: 18 °C Napkelte: 6 óra 49 perc Napnyugta: 16 óra 06 perc

Next

/
Thumbnails
Contents