Budapesti Nap, 2003. június (2. évfolyam, 126-136. szám)

2003-06-02 / 126. szám

Cyberszalon A VILÁGHÁLÓN Pórffy András a hazai internetezés úttörője 16. oldal LECSÚSZHAT AZ UNIÓS PÉNZEKRŐL 3. oldal ^ 'J űÍGtr&o U t igyO (O^vaa^oV ) KKJ ^ *■* ^<í OtUOJC ' 'Yy* N / www.bnap.hu "JIK T Ma 32 oldalon BUDAPEST i NAP Ara 9 Ft AZ ELSŐ NAPILAP BUDAPESTIEKNEK , Alapítva: 2002 ) 2003. június 2., hétfő, II. évfolyam 126. szám ,a*> -—4— Turisták a Petőfi Csarnokban Kispál és a Borz lemezbemutató koncert 12. oldal Székesdűlő kontra Dunakeszi Az újpesti Székesdűlő lakói vasárnap délelőtt tüntetést tartottak a Budapest 31. VSTR - Hungária Vasbetongyártó Kft. Dunakeszin lévő üzeme előtt. A családi házas övezet mellett olyan ipari tevékeny­séget engedélyezett a duna­keszi önkormányzat, amely porral, zajjal jár, rombolja a környezetet. Bár a lakóházak Újpesthez tartoznak, az utcá­ra kilépve már Dunakeszin találják magukat az emberek, ahol a IV. kerületi önkor­mányzatnak már nincs hatás­köre. (Részletek a 20. oldalon) Hangfelvételek felsőfokon „A munkatársunkkal folytatott beszélgetést rögzítjük” - közli velünk egy hang a Telebank Centerben. De vajon lehallgat­hatja-e a felvételt az ügyfél, ha vitája támad a bankkal? Ezt próbálta ki egyik kitartó olva­sónk, akinek nyilvánosan ját­szották le a banktitoknak mi­nősülő felvételt. (Részletek a 10. oldalon) Adózás éjfélig Ma éjfélig több adóbevallást kell postázni, és az adót is át kell utalni. Gondosan nézzük át, majd írjuk alá a nyomtatványok minden oldalát, s időben ad­juk postára, tértivevénnyel! Ha a határidőt nem tartjuk be, az büntetéssel jár, viszont a számítási hiba később is korrigálható. (Részletek a 11. oldalon) Célkeresztben a paksi atom Szertefoszlott az atomenergia kockázatmentességének míto­sza, mondta tegnap Persányi Miklós környezetvédelmi mi­niszter Pakson. A szakemberek ellenőrzik az üzemzavar miatt végbemenő folyamatokat, de a kockázatok velünk élnek, mert a tisztítórendszer tervezése so­rán laza volt az ellenőrzés, véli Persányi. Kocsis István vezér- igazgató bejelentette: még nem dőlt el, hogy a Framatome vagy orosz szakemberek végzik-e a hibás tisztítótartály kiemelését. Koltai Tamás, Paks fideszes képviselője Medgyessy Péter miniszterelnököt és a kor­mányt tartja felelősnek. A kép­viselő szerint a politikai alapon kinevezett jelenlegi vezetés káoszt és fejetlenséget okozott az erőműben, és háttérbe szorította a kiváló paksi szak­embereket. (Részletek a 8. oldalon) Szombat hajnalban az 1999-es teljes után részleges napfogyatkozásnak lehettünk szem­tanúi. A korán kelőknek ritka természeti jelenségben volt részük, míg a lustálkodók várhat­nak 2006-ig (Részletek a 2. oldalon) Helyi hírek Ötlabdás meccsek AZ ELTE-n Ebben a sportágban a játékosok fociban, tenisz­ben, kosár-, röp- és tollaslabdában mérik össze erejüket 17. oldal A SZÁZHÉT ÉVES ÉPÍTŐMÉRNÖK Az Aranyokleveles Mérnökök Köre köszöntötte a 107 éves László Györgyöt, aki a XV. kerület­ben lakik 20. oldal A REKONSTRUKCIÓ SORÁN ELVÉSZ A TÉR A városvédők szerint a soroksári Hősök terén elvész a világháborús emlékmű mementó jellege 23. oldal PEDAGÓGUSOK ÜNNEPLÉSE A NEMZETIBEN A IX. kerületben dolgozó, kiemelkedő munkát végző tanárok a Nemzeti Színházban vehették át díjaikat, majd megtekinthették Shakespeare Vihar című színművét 24. oldal Naptár Holnaptól nem jár a 41-es és a 47-es Felújítják az Albertfalvát Budafokkal összekötő vasúti felüljárót 3. oldal Megoldhatatlan házi feladat Öt fővárosi pedagógust díjazott a minisztérium 3. oldal Szerelme után az autója következik Bojtos Antal egy „vízilóval” taxizik 5. oldal A CIPŐ alkalmazkodik a színpadhoz Aki az Operaház fantomjának is elkészítette lábbelijét 15. oldal Iszaplavina Győr környékén Felhőszakadás a Kisalföldön 25. oldal Zöldtüntetes a szemetegetomu ellen Ma délelőtt kilenc és tizenegy óra között tüntetést szervez a rákospalotai szemétégető új­bóli megnyitása ellen a Zöld Demokraták nevű szervezet. Márciusban, az égetőmű bezá­rását megelőző bírósági határo­zat előtt egyszer már rendeztek utcai tiltakozó akciót: élő lánc­cal kívánták megakadályozni a kukásautók bejutását az égetőmű területére. Tervüket azonban a BRFK megakadá­lyozta, mivel nem járult hozzá az úttest elfoglalásához. - Most lehajtott fejjel fogunk imádkoz­ni, mert úgy látszik, itt már csak az segíthet - jelentette ki a Budapesti Napnak Hajnal Kár­oly, a megmozdulás egyik szer­vezője. Mint arról beszámol­tunk, a Környezetvédelmi Fő- felügyelet két héttel ezelőtt megadta a szemétégető műkö­dési engedélyét, és a létesít­mény múlt hétfőn újr^ is in­dult. Derce Tamás, Újpest pol­gármestere bíróság előtt kíván­ja megtámadni a környezetvé­delmi hatóság döntését. V. Cs. Zavargás és nehézkes alku A G8-ak csúcsértekezlete példa nélküli biztonsági intéz­kedések mellett kezdődött meg tegnap, az antiglobalista tüntetők gyűrűjébe fogott Evianban. A háromnapos csú­cson aligha fog tudni a világ túllépni az iraki válság miatt kirobbant nézeteltéréseken. A vezető gazdasági hatalmak és Oroszország képviselőinek a politikai véleménykülönbsé­gek mellett a gazdasági ellen­téteket is kezelniük kellene, elsősorban Európa és Amerika között. (Részletek a 9. oldalon) EU-orosz csúcs: csak ígéretek Moszkvának Lezárult a Szentpétervár 300 éves évfordulójával egybe­kötött EU-orosz csúcs. A talál­kozón Putyin elnök szorgal­mazta, hogy ne hozzanak létre újabb berlini falat a schengeni vízumrendszerrel. Az európai vezetők igyekeztek megnyug­tatni az oroszokat: természete­sen Európa részének tekintik Oroszországot, de ígéreteknél tovább nem mentek. (Részletek a 7. oldalon) Sulinet Expressz: csak korrupciógyanú van A korrupciónak még a gyanúját is elhárít­ja az Oktatási Mi­nisztérium, rövid időn belül mégis a második informa­tikai biztos lemon­dását fogadta el Magyar Bálint mi­niszter. Az elsőnek „admi­nisztratív hibák” mi­att kellett távoznia, a második - Koltai Pé­ter, aki öt napig töltötte zíciót - „tévesen tájékoztatta” Magyart arról, hogy részt vett-e egy pályázati kiírás előkészítésében. Saját bevallása sze­rint nem, később azonban kiderült, hogy dolgozott a dokumentáción. A s tárca körül sűrűsö- ~ dő korrupciós bot- | rányok ellenére a ö szabad demokrata £ kormánytag hely­inak látszik. (Részletek a 8. oldalon) Önnek 1 új üzenete érkezett! „Talán én tudom a legjobban, miért csak az ember nevet: mert egyedül ő szenved olyan mélyen, hogy föl kellett találnia a nevetést. ” (Nietzsche) Várjuk a Budapesti Nap olvasóinak kedvelt idézeteit, még inkább saját gondolatait. E-mail: aizing@bnap.hu Időjárás Hétfő Legmagasabb napi hőm.: 23 °C Legalacsonyabb napi hőm.: 15 °C Napkelte: 4 óra 50 perc Napnyugta: 20 óra 32 perc Kedd Legmagasabb napi hőm.: 26 °C Legalacsonyabb napi hőm.: 14 °C Napkelte: 4 óra 49 perc Napnyugta: 20 óra 33 perc Előfizetéses telefonszám: 328-3222 E-mail: elofizetes@bnap.hu Hirdetésfelvétel: 328-3230 9177 1 589 0 1 60 1 0 0 3 1 2 6 Hajnali napfogyatkozás • minden szelvény nyer! m A Szerencsejáték Rt. és a Magyar Könyvklub közös akciója minden nyeretlen mIcyar szerencsejáték Rt. on-Hne játékra a Könyvklub könyvesboltjaiban! információs telefon: (27) 578 210 könyvklub

Next

/
Thumbnails
Contents