Budapesti Orvosi Újság, 1920. július-december (18. évfolyam, 27-52. szám)

1920-09-16 / 38. szám

1920. 38. szám. BUDAPESTI ORVOSI ÚJSÁG 599 ismétlődik. Este ^7-kor harmadik roham. Utána coma, tág, merev pupilla, asphyxia. Mesterséges légzés eredménytelen. Exitus. Lassú magzati szívhangok. Császármetszés. Élő magzat 4. Progrediáló tüdőtuberculosisban moribund szülőnő. Jó fájások. A magzat érdekében vaginalis műtétet akarnak vé­gezni, de alighogy elhelyezik a műtő­asztalon az asszonyt, exital Sectio caesarea vaginalis utján élő magzat. A 4 eset közül tehát háromban sikerült szerzőnek élő magzatot nyerni a szülőnő halála után végzett császármetszéssel. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni fenti eseteknél azt a körülményt, hogy rögtön kéznél volt az orvos. Tapasztalat szerint ugyanis az exitust követő 20 perczig még élő magzatot találunk. Ez vonatkozik a gyorsan beálló halálesetekre. Ha a halál nem hirtelen következik be, hanem hosszú agónia előzi meg, a kilátások sokkal rosszabbak a magzatra, különösen lázas megbetegedéseknél, amikor isamagzat többnyire még az anya exitusa előtt elhal. Végső conclusiója szerzőnek az, hogy egyedül a magzatélet szempontjából kell helyesen eljárni; még pedig ha épnek tételezzük fel a magzatot, megpróbálhatjuk vaginalis utón világra hozni, míg rosz- szabbodó szívhangok esetén egyedüli helyes megoldás még moribund szülőnőn is az azonnali sectio caesarea abdomi- nalis Szükséges persze a hozzátartozók, esetleg a szülőnő beleegyezése is. A műtét helyes asepsissel, lege artis végzendő; ha a szülőnő nincs comában, narcosis alkal­mazandó. (Medizinische Klinik, 1920, 18. szám.) Stricker dr. Égy példa a szülészetből. (Fuhr- mann dr., Köln.) Szerzőt egy bába egyik gyermekágyasához — kinél előtte való nap vezette le a rendes lefolyású szülést — azért hívja, mert kirázta a hideg, utána 38 2° C. temperaturája és 102 pulsusa volt; heves fájdalmat érez a vakbéltáján; ugyanott a bába daganatot tapint. A pulsus és temperatura alapján jogos a gyermekágyi láz felvétele, még pedig igen virulens baktériumok által feltételezve. Mit jelent azonban a tumor? Appen- dicitisre, pyosalpynxre és cholecystitisre lehet gondolni. A gyermekágyasnál a következőket találta: T. 381°C., pulsus 108. Emlőkön repedés nem látható, nem pirosak, egyen­letesen duzzadtak, nem csomósak, nyo­másra colostrum ürül. Mérsékelt lochia, tiszta véres, nem bűzös. Has puha, a jobb fossa iliacaban tényleg ökölnyi, tö­mött, nagyon érzékeny, minden oldalról jól elhatárolható resistentia. Hólyag telt­nek látszik. Uterus nem tapintható, a telt hólyag mögött sejti. Vizelésre vonatkozó kérdésre ellentétes válaszokat kap. Clitoris körül és a hüvelyben kisebb berepedések, azonban mind tiszta, lepedéknek még csak nyoma sincs. Nelaton katheterezés: minek ered­ménye 1 liternyi vizelet kiürülése. Utána a tumor a vakbélhajlásról eltűnik, ellen­ben a symphysis és köldök közötti ma­gasságban jól tapintható az uterus. A fundusra gyakorolt enyhe nyomásra bőven ürül sötétvörös lochia, jeléül, hogy lochia- pangás van jelen. (Medizinische Klinik, 1920, 10. szám.) Stricker dr. Sebészet. Rovatvezető: Lobmayer Géza dr. A lúdtalp kezelése. (Prof. Wollen- berg, Berlin.) A lúdtalp eredményes keze­lése szempontjából igen fontos az elvál­tozások lehető korai felismerése, illetőleg a baj korai orvoslása. A pes valgus fel­ismerésére legalkalmasabb a patiens álló helyzete, a mikor annak parallel állított lábait és alszárait hátulról tekintjük meg. Pes valgus esetében ugyanis az alszár hossztengelye és a sarok-, illetőleg Achil- les-ín hossztengelye egymással, kifelé nyíló tompa szöget alkotnak, a minek következ­tében a belső boka erősen előugrik. Pes pianus alatt a hosszanti lábboltozat le- sülyedését értjük: felismerhető a talpon vagy annak lenyomatán. A láb deformitá­sainak különös formája (Spreizfuss) jön létre akkor, ha a lábközépcsontok fejecsei- nek széjjeltérésével egyidejűleg a láb elülső részének harántboltozata sülyed le. Ezen elváltozásokra jellemzőek a középső meta- tarsalis csontok fejecsei magasságában megtalálható igen fájdalmas tyúkszemek, továbbá a láb elülső részére lokalizált typusos fájdalmak.

Next

/
Thumbnails
Contents