Család és Iskola, 1953 (4. évfolyam, 1-4. szám)

1953-03-01 / 1. szám

CSALÁD ÉS ISKOLA A KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM, AtMSZT, A.MNDSZ ÉS A PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET FOLYÓIRATA Megjelenik negyedévenként * SZERKESZTI: A SZEkKESZTŐBIZOTTSÁG * FELELŐS SZERKESZTŐ : VARSÁNYI GYÖRGY SZERKESZTŐSÉG : Budapest V, Szalay-utca 10—14 Telefon: 114-282, 128-580 * KIADJA: Tankönyvkiadó Vállalat * A KIADÁSÉRT FELELŐS: a Tankönyvkiadó Vállalat vezérigazgatója * TERJESZTI: Posta Központi Hírlap Iroda Vállalat (Közhír) Budapest V, József nádor-tér I Telefon : 180—850 * ELŐFIZETÉS, SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT : Budapest V, József nádor-tér I (Üzlethelyiség) ★ Csekkszámlaszám : 61,256

Next

/
Thumbnails
Contents