Szász Károly: Emlékbeszéd Lewes Henrik György, külső tag fölött. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. IX. kötet 6. szám, 1881)

É IIT EKEZÉS E K A NYELV- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyau Tudományos Akadémia. AZ I. OSZTÁLY KENDELETÉBŐL SZERKESZTI GYULAI PÁL . OS7.TÁLYT1TKÁR. IX. KÖTET. VI. SZÁM. 188T. EMLEKBESZED LEWES HENRIK GYÖRGY Kl'IiSO TAG I'IU.OTT. SZÁSZ KAROLY I!. 1'AUTuIi, BUDAPEST, 1881. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents