Télfy Iván dr: Új görög irodalmi termékek. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XI. kötet 2. szám, 1883)

< EßTEKEZESEK A NYELV- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL ŰTTIIIIPŰTTr SZAUKEOZ IX GYULAI TÁL OSZTÁLYTITKÁR. XI. KÖTET. II. SZÁM. 1883. : / • - ' - ­ÚJGÖRÖG IRODALMI TERMÉKEK. IYTÉLFY IVÁN L. TAGTÓL. • BUDAPEST, 1883. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épllletében.) v : . __ . / \

Next

/
Thumbnails
Contents