Élet, 1944 (35. évfolyam, 1-35. szám)

1944-01-02 / 1. szám

Felelős szerkesztő :ERDŐSI KÁROLY, a Szent István-Társulat alelnöke. Kiadja a Szent István-Társulat, TAKÁTS ERNŐ dr. vezérigazgató. Helyettes szerkesztők: BERÉNYI LÁSZLÓ és THURZÓ GÁBOR. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28., tel.: 146-569. Szerkesztőségi órák : kedden, szerdán d. e. 12—1-ig és pénteken d. u. 5—6-ig. Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Postatakarékpénztári csekklap : Élet 15.111. Az «Élet* előfizetési díja egész évre 18 P, mely összeg havi 150 pengős részletekben is fizethető. Megjelenik minden vasárnap. Oímképünk: Januári hangulat. (Szőllősy Kálmán felvétele.) t. KERESZTREJTVÉNY Vízszintes sorok : 1. Német filmszínésznő. 13. Európai ország. 14. Equador fővárosa. 15. Odaszólit. 17. Azonos betűk. 18. Hegedű-alkatrész. 19. Kutya. 20. Török katonatiszt. 22. Ital, csibésznyelven. 23. A kés egyik része. 24. Normális. 26. Két szó : a) Parancsoló, b) magyar város. 28. Román pénz. 29. Maró folyadék. 31. Tejtermék. 32. Fordított tagadószó 34. Vörösmarty had-istene. 36. Kereske-' delmi rövidítés. 37. Harcban osztogatják. 39. Tagadó­szó. 40. Istennő latinul. 41. Cherubini operája. 44. Irónia. 45. Cselekszem, latinul. 46. Király fran­ciául kimondva. 47. Készülődik az ebédhez. 48. Na­trium. vegyjele. 49. Eltulajdonít. 50. Elvisel. 51. Indulatszó. 52. Több ezer. 54. Tálal. 56. Német filmszínésznő. Függőleges sorok : 2. Másnak juttat. 3. Tanács, németül kimondva. 4. Európai hírű énekművész, Zeneakadémiánk tanára is volt (1863—1922). 5. Val­lás. 6. Idegen «az». 7. Vízmedence. 8. Csak, németül. 9. Német névelő kiejtve, 10. Attila másik neve. 11. Amerikai filmszínész. 12. Francia filmszínész. 16. Elnyújtott igenlés. 18. Túlsókat ad magárad 21. Mezopotámiai sumér isten. 23. Magyar írónő álneve (Fried Margit). 25. Perzsa uralkodó. 27. Betű, fonetikusan. 30. Női név. 33. Ló-betegség. 35... . gra- tias ! 36. Isten tagadó francia író. 37. A mondat leg­kisebb része. 38. Fenyő-fajta. 40. Fül ikerszava. 42. Valódi. 43." Fordítva: nemtelen földmíves. 44. Magyar püspök vezetékneve, ford. 47. Garibaldi egyik alvezére. 49. Román pénz. 50. Keleti növény. 53. Közvetítőállomás idegen nevének mássalhangzói. 54. Kettős betű. 55. Személyesnévmás. Megfejtendő sorok: Vízszintes: 1, 56. Függő­leges: 11, 12. Az 52. számú rejtvény megfejtése: Vízszintes : 1. Magyas Kultúra. 56. Arthur Rimbaud. Függő­leges : Modern ballada. 10. Amundsen Ruald. n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo ii 12 n 13 n 14 15 16 ki 17 n 18 n 19 20 21 □ n 22 n 23 24 25 n 26 27 28 □ 29 30 n 31 n 32 ra 33 □ 34 35 n 36 n 37 38 □ 39 n 40 41 42 43 □ 44 45 n 46 n 47 48 u 49 n 50 n 51 52 53 n 54 55 n 56 n THURZÓ GÁBOR: APÁTLAN ÉVEK A fiatal író novella-termésének javát gyűjtötte egybe ebben a hatalmas kötetben. Megtaláljuk köztük a címadó kisregé­nyen kívül a «Vasorrú bábá»-t, a «Brémai kisértet»-et és mindazt, ami fájdalmasan groteszk hangjával megnyerte az olvasók tetszését. A címlapot HINCZ GYULA tervezte. A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA Ára: fűzve 7.40 P, kötve 9.40 P. ZEISS punktál szemüvegeket, lorgnettákat, hőmé­rőket, rajz- és mérőeszközöket fotócikkeket és kamarákat ajánlanak. Telefon: 810-704. LIBÁL és MÄRZ látszerészek. Cégtulajdonos: üzv. März Károlyné. Budapestül., Teréz-körút 54. Nyugati p. u. szemben­ÉLET előfizetőknek márkás cikkek kivételével engedmény.

Next

/
Thumbnails
Contents