Ráth Károly: A magyar királyok és erdélyi fejedelmek hadjárati, utazási és tartózkodási helyei (Győr, 1866)

I. István (szent király

I. (szent) ISTVÁN király, Géza vezér és Sarolta—idősb Gyula leányának — fia. Uralkodott mint király 1000 aug. 15. — 1038 aug. 15. 957. Esztergomban született, neveltetett és megkeresz- teltetett. ') 1000. Esztergomban aug. 15-én megkoronáztatott. 1002. Gyula erdélyi vezér ellen hadakozott. 2) Gyula- Fehérvárott püspökséget alapít.3) f 1003. Keán besenyő vezérrel hadat visel Moldvában s azt elejti.4) 1009. Győrött aug. 23, itt ország-gyűlést is tartott,5) Soly-on (Veszprém v.) kelt oklevelében a veszprémi püspök­séget alapítja.6) 1016. Tolnán ország-gyűlést tartott.1) 1024. Székes-Fehérvár aug. 16.8) 1029. Mosony megyében, II. Konrád német király hadainak ellenáll.6) 1038. Esztergomban aug. 15. meghalt 10) s Székes-Fehér- várott, miután a székes-egyházat szűz Mária tiszteletére fel­szentelték, 11) eltemettetett.12) *) Magyar Sion I. 562. 1. és III. 296.1. 2) M. Joannis de Thwrocz: Chronica Hungarorum. Schwandtnernél 1765. I. 151. 3) Horváth Mihály: Magyarország történelme. I. 125. 4) uo. 126. 6) 128. 6) Fejér: Codes di- plomaticus I. 291. 7) Jászay Pál: A magyar nemzet napjai a legrégibb idő­től 254. 1. 8) Fejér: Cod. diplom. I. 308. 9) Horváth: MO. tört. I. 141. 10) Hartvic XXI. §. n) Ipolyi Arnold: Az egri megye sz. János apostol- és evangélistáról nevezett régi székes-egyháza az egri várban. 18. 1. E cikk így külön és a következő műben is megjelent: „Emlékkönyv kis-apponyi Bartakovics Béla egri érsek arany-miséjének ünnepére.“ I2) Hartvic XIX. §. 1 Magyar Mr. és érd. fej. hadj.

Next

/
Thumbnails
Contents