Értekezések a Történeti Tudományok köréből 5. kötet (1875-1876)

1. Szilágyi Sándor: Révay Péter és a szent korona. (1619–1622.) (1875)

• ^.jeMMr ns RÉYAY PÉTER ES A SZENT KORONA (1619—1622). SZILÁGYI SÁNDOR, R. TAGTOL. (Olvastatott a m. t. Akadémia 1875. márczius 2-iki ülésén.) BUDAPEST, 1875. A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia bérházában.)

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents