Esti Hírlap, 1962. július (7. évfolyam, 154-178. szám)

Kikapott az MTK New Yorkban A New York-i labdarúgó-tornán szereplő MTK vasárnap a Wiener SC ellen játszott és l:l-es félidő után 3:1 arányú ve­reséget szenvedett. A magyar csapat Bödör góljával vezetésre tett szert az első félidőben. Az osztrákok még a szünetig egyen­lítettek. A második félidőben Takács helyett a kék-fehérek új kapus-szerzeménye, Lanczkor védett. A találkozónak 14 ezer nézője volt. Az MTK következő mérkőzését július 4-én, a por­tugál Belenenses ellen játssza. A hétvége sporteseményei képekben Grosics átadja a labdát „váltótársának”, a bányászcsapat új „első kapusának”, Rappnak A magyar vízilabda-válogatott a Sportuszodában vasárnap is győzött nagy riválisa, a jugoszláv válogatott ellen. Dömö­tör a hálóba bombázza magyarok harmadik gólját. (Fehér sapkában) Jelenet a 3:0-ás magyar győzelemmel végződött magyar— jugoszláv nemzetek közötti válogatott röplabda-mérkőzésről Szombaton megkezdődött a XVIII. Tour de Hongrie. Hét­főn már a verseny harmadik szakaszát, a Szombathely— Veszprém közötti távolságot teszi meg a 77 fős mezőny. Képünkön a versenyzők egy csoportja (MTI-foto, Petrovits és Pálfai felv.) Szeptemberben lesz a Bologna-Vasas KK-döntő its olttsa játékosok vasárnaptól v/pyhónapos sBabaásáyra wnontok A Vasas az olasz Atalanta ellen elért 3:l-es győzelmével kiharcolta a KK-döntőbe ju­tás jogát. A másik ágon az olasz Bologna került be. A Vasas az augusztus 5-én kez­dődő bajnokság, a rövidesen meginduló Európa Kupa küz­delem miatt, szerette volna már a következő vasárnap le­játszani a döntő első mérkő­zését Bolognában. A KK-bi- zottság határozata szerint ugyanis az első mérkőzésre Olaszországban kerül sor. A bajnokcsapat ma felvette a kapcsolatot a Bolognával. Az olasz csapat vezetői azonban elmondották, hogy lehetetlen most lejátszani a döntőt, mert az olasz labdarúgó szövetség határozata szerint a bajnokság után az olasz játékosoknak egyhónapos szabadságra kell menniök. Hétfőn a Bologna já­tékosai már meg is kezdték nyári szünetüket. Megállapod­tak abban, hogy szeptember­ben keresnek majd mind a két csapatnak megfelelő időpontot a döntő lejátszására. Ismét új diszkoszvető világrekord Oerter 62,446 métert dobott A kétnapos amerikai—lengyel atlétikai viadalon Chicagóban világra szóló eredmény szüle­tett. Az amerikai Oerter a diszkoszvetésben 62,446 méte­res dobásával új világcsúcsot ért el, ezzel megdöntötte a szovjet Truszenyev június 4-én dobott 61,633 méteres világcsú­csát. A hivatalos világrekordot j az amerikai Sylvester tartotta 60,658 méteres eredménnyel. Az amerikai—lengyel nemzetek kö­zötti atlétikai viadalon külön­ben a férfiak pontversenyét az Egyesült Államok férfi atlétái nyerték 131:81 arányban, míg a nők versenyét a lengyelek nyerték 61:45-re. Németh Ida az öt-, Hubai Gyula a tízpróba-bajnok Vasárnap befejeződött az eddigi legizgalmasabb magyar női ötpróba- és férfi tízpróba- bajnokság. A nőknél Németh Ida szerezte meg az elsőséget, ehhez nagy harc után távol­ugró egyéni rekordja segítette. A férfiaknál meglepően szo­ros küzdelem alakult ki Hubai és a fiatal Bakai között. Az 1500 méteres futás döntött, Hubai mindössze hat ponttal nyerte a bajnokságot, Bakai előtt. Befejeződtek a Roppan Kupa csoport mérkőzései Az Újpesti Dózsa, a Tatabánya és a Pécs csoportelső A Rappan Kupa utolsó for­dulójára került sor vasárnap a csoportokon belül. A küzde­lemsorozaton részt vevő ma­gyar együttesek közül a Dó­zsa és a Tatabánya otthoná­ban fogadta ellenfelét. ÚJPESTI DÓZSA—CKD PR AGA 3:2 (1:1) Jó mérkőzést hozott a két csapat közötti visszavágó. Az újpestiek nehezen lendültek já­tékba, de azután a mérkőzés nagyobb részében irányították a küzdelmet. A csehszlovákok elsősorban a mezőnyben je­leskedtek. Helyzetei alapján a Dózsa győzelmet érdemelt vol­na. A lila-fehéreknél különö­sen jól játszott Káposzta, Tóth, Halápi és Bene, a prá­gai csapatban pedig Pohunek, Kos és Pisa. Ma Szombathely és Veszprém között fut a „Tour de Hongrie“ mezőnye Győr után az első 30 kilomé­teren a kerékpározók hátszél segítségével óránként 60 kilo­méteres sebességet értek el. Két nap után összetett egyéniben Megyerdi áU az élen, csapat­ban pedig a Tipográfia. Amikor e sorokat diktálom, a versenyzők már újabb etap- ra készülnek, következik a Szombathely—Veszprém kö­zötti 186 kilométeres szakasz, amelynek rajtja a déli órák­ban lesz. Békés Attila TATABANYA—KAISERS­LAUTERN 6:2 (1:2) A mérkőzés előtt bensősé­ges ünnepség zajlott le a pá­lyán, a vezetők, játékosok és szurkolók búcsúztatták a Tata­bányai Bányásztól elköszönő Grosics Gyulát. Grosicsot a vendégcsapat kapitánya, a sok­szoros nyugatnémet válogatott hiebrich is köszöntötte, aki szintén ezzel a találkozóval mondott búcsút a labdarúgás­nak. A 8. perctől védő Grosics- nak két nagy bravúrja is akadt. A második félidőben mutatott játéka alapján a Tatabánya megérdemelt győ­zelmet aratott. Érdekes, hogy a mérkőzésen Lahos 4 gólt rú­gott, igaz, hogy ebből hármat 11-esbőL BLAUW WIT—PÉCS OKI A hollandiai Leydenben ját­szott a Pécsi Dózsa csapata. Az első félidőben a magyar együttes támadott a szél se­gítségével és igen sok gólhely­zete adódott. A második fél­időben kiegyenlített lett a já­ték, de egyik csatársor sem tudta bevenni ellenfele kapu­ját. A hathetes küzdelemsorozat eredményeként nyolc csapat jutott tovább: Újpesti Dózsa, Tatabánya, Pécs, OFK Belg- rád, Rijeka, CH Bratislava, Padova és Servette. Az első helyezetteket új sorsolás alap­ján párosítják és szeptember 30-ig bezárólag oda-vissza ki­eséses kuparendszerben játsza­nak az elődöntőbe jutásért. ADÁS-VÉTEL Tátra 57 B autó el­adó. Megtekinthető Bp. VII.. Dob utcs 46/B előtt. Vásárhely: János. ÁLLÁS Megbízható fiatal­ember engedéllyel, na­pi 4—6 órára fizikai munkát vállal (beta­nul), belterületen bár­hol. „Váltóműszakos gépész 105 149” jeligére Felszabadulás téri Hirdetőbe. ESZTERGÁLYOS csúcs- és furatköszörüü szakmunkásokat, re­volver beállítókat, vala­mint fúrós és revolve­res gépmunkásokat Kismotor és Gépgyár. felveszünk Bp., XI., Fehérvári úl 50. LAKÁS Győri családi ház, 3 szoba, összkomfort, Deköltözhetőséggel el­adó. Esetleg budapesti családi házra, vagy 3 szobás öröklakásra el­cserélhető. Háromszo- 3ás főbérleti lakáscse­re is lehetséges. Aj ári­atokat: „Győr 108 659” jeligére Felszabadulás ;éri Hirdetőbe.. . Elcserélném két szo­£a. konyha, éléskam­ra, előszoba (kertes, állattartás) lakásomat belterületi hasonlóra. Megtekinthető hétfő, szerda, péntek: XVIII. Pestlőrinc, Mikes u. 36. Elcserélném Rákó­czi úton kettő szobás, félkomfortot, egyszo­bás félkomfortra, első emeletig. Otthon Áru­ház környékén. Izabel­la u. 6. Cipészmühely. Ráépítésre alkalmas ház 20x10x5 m. 400 n- öl telekkel eladó. XVin. kerületben Te­lefon: 346—471. VEGYES Kőművesmester át­alakítást, tatarozást, javításokat, azonnali kezdéssel, közületektől is vállal. 299—099. Táskaklinika, min­dennemű táskajavítás — készítés. szakmű­helyben. VI. Népköz- társaság útja 74 325- 018. Cipőtágítást géppel, garanciával vállal Gu­bán József cipész. Pá­risi u. 3. Telefon: 185 —608. Dunyhát, párnát leg­jobban értékesíthet. Hívásra jövök Tele- fon: 113—549.___________ Bor 26 litertől kap­ható. Joó József, Ágos- egyháza. Rákóczi u. 44. Bács-Kiskun m. Ciánozás, patkány-. egérirtás. Rücker. III., Miklós utca 1. Tele­fonhívó: 363—824. Építőipari vállalatok, villanyszerelő vállalatok, szövetkezetek! Ajánlunk rövid szállítási határidőre: perforált vasszalagot 1 m-es darabokban, 30x2 méretben tartólá­bat. minden méretben csőszorítókat. minden méretben acélpáncél száras csőbilincset, víz-gáz csőszorító bi­lincseket, minden mé­retben földkábel-szó rí- tó bilincseket minden méretben BB-bilincset, fába-falba villámhárí­tókat, rúdfelfogó tar­tókat és egyéb vil- anyszereléshez szük­séges felerősítő és tar­tó szerkezeteket. Ren­deléseiket 500 forint értékhatár felett szí­veskedjenek megkül­deni. Gyors és pontos szállítás. Angyalföldi Fémipari Ktsz. xm. Röppentyű u. 56. Telefon: 203—061. Agysodronybetét, kívánt méretben, ösz- szecsukós. kárpitozott vaságyakat készít, vas­ágy javításokat vállal. Prohászka, VI., Zichy Jenő u. 46. Két nagyszerű utolsó negyed Szombaton a Sportuszodában a magyar vízilabda-válogatott 5:1 arányú győzelmet aratott a jugoszláv vízilabda-válogatot­tal szemben. A magyar együttes a ne­gyedik negyedben három gólt dobott. A vasárnapi visszavágón is győztek a magyar vízilabdá­zók, ez alkalommal 3:1 (0:0, 0:0, 0:1, 3:0) arányban. Mint az eredményből kitűnik ez al­kalommal is az utolsó játékrészben volt a legeredményesebb a magyar válogatott, amikor ugyancsak három gólt ért el. A vasárnapi találkozón is nehezen lendült játékba a magyar csapat. A játék színvo­nalát rontotta, hogy Bauwens- nak néha másodpercenként kellett megszakítania a mér­kőzést a jugoszlávok sok sza­bálytalankodása miatt. A magyar válogatott nyerte a nemzetközi röplabda-tornát A nemzetközi férfi röplab­datorna harmadik napi küz­delmeire vasárnap este mint­egy ezer néző előtt került sor a Sportcsarnokban. Elsőnek a harmadik helyért játszott az NDK és a magyar B-csapat. Az NDK együttese 3:2 (9, —8, 13, —6, 14) arányban győzött, és ezzel a torna harmadik he­lyén végzett. Az első helyért folyó mér­kőzésen a kitűnően játszi magyar A-válogatottat a ju­goszlávok nem késztették na­gyobb erőkifejtésre, és röplab- dázóink 3:0 (11, 9, 6)-ra nyer­lek. A döntő mérkőzés szín­vonala elmaradt a várakozás­tól, elsősorban a jugoszlávok jóval gyengébb játéka miatt. Gyenge eredmények úszóversenyen Az országos úszó-csapatbaj­nokság küzdelmei során va­sárnap a Sportuszodáiban á második napi vetélkedésre ke­rült sor. A teljesítmények eléggé gyengék, egyetlen fel­nőtt számban sem született említésre méltó eredmény. A válogatott keret tagjai is erő­sen elmaradtak a várakozástól. A 400 m női vegyesúszásban nagy érdeklődés előzte meg Egervári Márta rajthoz állá­sát, a kitűnő úszónő azonban meghűlése miatt lemondta az indulást. RÁDIÓMŰSOR Július 2 — hétfő KOSSUTH: 16,00: Szívklldi... — 17,00: Hí* rek. — 17,15: Ötórai tea. — 18,00c Ifjúsági őrjárat. — 18,15: Mozart* müvek. — 19,05: A mikrofon előtt: Németh Ferenc, az MSZMP Somogy megyei pártbizottságának első tit­kára. — 19,20: Az Állami Népi Együttes műsorából. — 19,54: Mese. — 20,00: Esti Krónika. — 20,25: Kopjások. X, rész. — 20,55: Ritmus és melódia. — 21,20; Bartók: V-. vonósnégyes. — 22,00: Hírek. -* 22,15: Sporthíradó. — 22,30: Tánc* zene. — 23,15: Goethe két verse. — 23,20: Operarészletek. — 24,00c Hírek. — 0,10: Filmzene. PETŐFI • 16,00: Hírek. — 16,05: A világ minden tájáról. — 16,15: A Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola Énekkara. — 16,35: Egy régi kato­náról. Elbeszélés. — 16,55: Mezei csokor. —- 17,14: Állásidő — elve­szett órák. — 17,24: Egy téma. több szerző. Operarészletek. — 18,00: Hí* rek. — 18,05: Ion Totan: Szebeni dal. — 18,20: Élő világirodalom. A mai iráni költészet. — 18,40: Nép­szerű melódiák. — 19,00: Hírek. —* 19,05: Zongorahangverseny a stú­dióban. — 19,45: Utazás a föld alatti Masryarországon. Beszélgetés. — 20,00: Zenés ballada a Mátra be* tyárjairól. — Közben: 21,00: Hírek. — 21,05: A zenés ballada folytatá­sa. — 22,05: Hacsaturján: II. szim* fónia. — 23,00: Hírek. Július 3 — kedd KOSSUTH: 4,30: Hírek. — 4,40—7,59: Zene. — 8,10: Könnyűzene. — 9,00: Gyer­mekrádió. — 9,20: A Budapest Koncert Fúvószenekar Kisegyütte­se. — 10,00: Hírek. — 10,10: Egyszer van vasárnap. Rádiójáték. — 11,15: Romantikus nagyoperákból. — 12,00: Hírek. — 12,15: Magyar nó­ták. csárdások. — 12,55: Versek. — 13,05: Tánczene. — 14,05: Gyermeke rádió. — 14,20: Kamarazene. — 15,00: Hírek. — 15,10: Morva nép­dalok. — 15,25; Törvénykönyv. —* 15,40: Könnyűzene. — 16,05: Meg­tudtuk — elmondjuk. — 16,25: Ze­nekari muzsika. — 17,00: Hírek. —* 17,10: Népdalcsokor. — 17,40: Illik; nem illik? — Ifjúsági Rádió. PETŐFI: 5,00-~7,59: Zene. — 8,00: Hírek. =• 14,15: Könnyűzene. — 15,10: A nílu­si kovácsok. — 15,25; Operarészle­tek. — 16,00; Hírek. — 16,05: Ver­bunkosok, magyar nóták. — 16,35: Vallomás. Regényrészlet. — 17,10: Időszerű nemzetközi kérdések. —í* 17,20: Hangverseny a stúdióban. URH kísérleti műsor: Július 2 — hétfő 18,00: Hírek. — 18,05: Tánczene. — 19,03: Szimfonikus hangverseny. — 21,00: Operarészletek. — 22,00: Hírek. Harmadik napja van úton a „Tour de Hongrie” kerékpá­ros mezőnye. Vasárnap este Szombathelyen állomásoztak a részvevők, és az 1400 kilomé­terből már mögöttük volt 312. Érdekes küzdelem folyt már az első napon Budapest—Győr között is. Igen sok „lépcső” alakult ki a 77 kerékpáros kö­zött. Az első géphibája Ara­nyinak volt, Zsombor Bélat a Csepel versenyzője bukott először, a küzdelmet elsőnek Mahó László adta fel. Az első etap egyéni győz­tese pedig Balaskó György, a Tipográfia versenyzője lett. Az átlagsebesség 39,5 kilo­méter volt, a győztesé 39,822 kilométer. A táj, aihelyen az útvonal halad, gyönyörű, a verseny­zők azonban ebből mit sem látnak, csak a szüntelenül maguk alá futó út szürke sáv­ját. Sokan nem tudták, hogy Tata a vizek városa, forrásai 300 méter mélyről buggyan­nak a felszínre, azt sem lát­ták, hogy Tatabánya mellett kisiklott egy tehervonat, csak másnap az újságból értesültek róla, pedig mellette rohantak el. Vasárnap Győr és Szom­bathely között igen nehéz volt a terep, hegyek, dombok váltogatták egymást. A falvakban vasár­nap déli hangulat volt, ün­neplőben integető emberek köszöntötték a kerékpároso­kat. Szombathelytől 28 kilo­méterre Juszkó, a Vasas ver­senyzője szökést kísérelt meg, néhányan utána vetették ma­gukat, s aztán a 17 főnyi me­zőnyben hol a magyarok, hol a németek, hol pedig az oszt­rákok voltak az élen. Közben az út mellett egy félreállt ko­csi lovai megvadultak, és ke­resztbe fordultak éppen a ver­senyzők előtt. Egyszerre né­gyen buktak, szerencsére kü­lönösebb baj nélkül. Végül Szombathelyre elsőnek az osztrák Arnold Ruiner futott be, második Me­gyerdi Antal (Tipográfia). A győztes versenyző átlagse­bessége 41,514 kilométer volt.

Next

/
Thumbnails
Contents