Magyar Filozófiai Szemle, 1961

1. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA ••ÄSiT'"- -''v.-:...;':.' FŐSZERKESZTŐ SZIGETI JÓZSEF ÖTÖDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1961 И Tartalom hói. 9. N. FEDOSZEJEV A kommunizmus és a filozófia FUKÁSZ GYÖRGY Oktatási rendszerünk továbbfejlesz­tésének néhány filozófiai problémája ELEK TIBOR A mérés és a műszeres megfigyelés helye és jelentősége a fizikai meg­ismerésben RÓZSAHEGYI TI BOR NÉ A népi demokratikus országok fejlő* désének közös és sajátos vonásai Ш г » о;

Next

/
Thumbnails
Contents