Magyar Filozófiai Szemle, 1961

1. szám

MAGYAR FILOZÖFIAI SZEMLE A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének folyóirata Szerkesztőbizottság ELEK TIBOR, FUKÁSZ GYÖRGY, GEDŐ ANDRÁS, KISS ARTÚR, MÁTRAI LÁSZLÓ, MOLNÁR ERIK, PÁL LÉNÁRD, SÁNDOR PÁL, SZIGETI JÓZSEF, WIRTH ÁDÁM Főszerkesztő SZIGETI JÓZSEF TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK P. N. Fedoszejev: A kommunizmus és a filozófia 1 Fukász György : Oktatási rendszerünk továbbfejlesztésének néhány filozófiai problémája 13 Elek Tibor: A mérés és a műszeres megfigyelés helye és jelentősége a fizi­kai megismerésben 32 Rózsahegyi Tiborné: A népi demokratikus országok fejlődésének közös és sajátos vonásai 48 FIGYELŐ Bevezető tanulmány Fogarasi Béla „Logika" e. könyvének 1959. évi orosz nyelvű kiadásához (P. Sz. Popov) 71 George Thomson filozófiatörténeti kutatásainak kritikai visszhangja a Szovjetunióban (Somogyi János) 80 KONZULTÁCIÓ A politikáról (Vészi Béla) 87 ISMERTETÉSEK M. I. Rutkevics: Dialektikus materializmus (Horváth József) 92 Bochenski— Church—Goodman: Vita az univerzálékról (Márkus György) ... 95 Determinizmus és szabadság a modern tudományok korában (Földesi Tamás) 102 V. P. Volgin: A társadalmi gondolat fejlődése Franciaországban a XVIII. szá­zadban (Buk Pál) 106 Folyóirat ismertetések 111 BIBLIOGRÁFIA Az 1959. évi külföldi filozófiai irodalom bibliográfiája I. rész. (Márkus Mária) 134 Az 1960-ban magyar kiadásban megjelent filozófiai irodalom bibliográfiája (Tordai Zádor) 143 A szerkesztőség címe A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest, V., Széchenyi rkp. 3. I. 146. A kiadóhivatal címe Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány u. 21. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál vagy a Posta Központi Hirlapirodánál Budapest, V., József Nádor tér 1. Telefon : 180—860 Csekkszámlaszám egyéni előfizetőknek: 61257. Közületeknek: 61066, vagy átutalás az M. M. B. 8. sz. folyószámlájára.

Next

/
Thumbnails
Contents