Magyar Filozófiai Szemle, 1966

1. szám

MAGYAR FILOZOFIAI SZEMLE A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének folyóirata Szerkesztő bizottság ELEK TIBOR, FUKÁSZ GYÖRGY, GEDŐ ANDRÁS, KISS ARTÚR, MÁTRAI LÁSZLÓ, MOLNÁR ERIK, PÁL LÉNÁRD, SÁNDOR PÁL, SZIGETI JÓZSEF, WIRTH ÁDÁM Főszerkesztő SZIGETI JÓZSEF Technikai szerkesztő TIHANYI JÓZSEF TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK Elek Tibor: Az optikai rotációs effektusról ós filozófiai következményeiről 1 Hermann István: Az eltűnt idő keresése 30 Dán Klára: Formalizmus és intuíció 67 Szigetvári Sándor: A reflexiós következtetések 76 P. Ja. Galperin: Az értelmi cselekvések kialakulására irányuló kutatások fejlődése 96 VITA Solymosiné Huck Zsuzsanna: A marxista tudatfelfogás néhány problémája 128 FIGYELŐ П. Momdzsjan: A társadalmi fejlődés filozófiája 160 Illy József: Einstein és Spinoza 159 ISMERTETÉS ÉS BÍRÁLAT Természettudomány és filozófia (Szabó Gábor) 166 Rényi Alfréd: Dialógusok a matematikáról (Sós Vilmos) 169 M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században (Müller Antal) 171 Kutatás — tudományszervezés — tájékoztatás (Farkas János) 173 Balázs Tibor: A tudományos kutatástól az ipari gyártásig az izzólámpa története nyomán (1830 — 1940) (Bóna Ervin) ' 175 A dialektika, az ismeretelmélet ós a logika egységéről (Farkas János—Pfitzner György) 180 V. A. Lektorszkij: A szubjektum és objektum problémája a klasszikus ós a jelenkori polgári filozófiában (Kiss János) 182 Elena Filová: Materializmus és idealizmus a biológiában (Farkas István) 185 Az absztrakt művészet kritikája (Nagy Zoltán) 187 Ralf Dahrendorf: Ipari és üzemszociológia (Kemény István) 189 G. H. von Wright: The Logic of Preference (Nyiri János Kristóf) 190 Folyóirat ismertetések 194 A szerkesztőség címe: A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete Budapest, V., Nádor u. 18. Telefon: 120-760 A kiadóhivatal címe: Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány u. 21

Next

/
Thumbnails
Contents