Műszaki Hetilap, 1899. január-december (23. évfolyam, 1-52. szám)

1899-01-01 / 1. szám

Az „Adria“ fiumei palotája, Tervezte Freund Vilmos műépítész. (Egy képpel.) A magyar tengernek legnagyobb hajózási vál­lalata az „Adri.,“ m. kir. Tengerhajózási Rész­vénytársaság két évvel ezelőtt hatalmas és dí­szes palotát emeltetett Fiúméban a tenger part­ján, ezzel is mintegy jelképezni kívánván azt az erőt és tekintélyt s azt a nemes energiát, mely e nagyra hivatott s hazánk kűlforgalmának eme­lésében első rangú szerepre hivatott vállalat ve­zetését, e vezetésnek törekvését jellemzi. A Szapáry rakparton az ezelőtti Erzsébet-téren emelt épület minden oldalról szabadon álló négy- emeletes palota; hossza 58 00 mtr., szélessége 39'60 mtr. A földszinten üzlethelyiségek vannak, az első emeteten az „Adria“ részvénytársaság hivatali helyiségei nyertek elhelyezést. Az „Adria“ hivatalainak az első emeleten díszes előcsarnoka van, mely előcsarnokba az utczáről a közös föld­szinti vestibűlön át, egy monumentális lépcső közvetítésével lehet jutni. A második-, harmadik- és negyedik emeleten bérlakások vannak, melyekhez két külön lépcsőn lehet jutni. Ez utóbbi két lépcső- ház az udvart három oldalról övező oszlopos fo­lyosóra vezet, a hová az egyes lakások ajtói nyílnak, ügy az „Adria“ irodái, valamint a lakások modern kényelemmel vannak berendezve, villa­mos világítással és felhúzó gépekkel ellátva. Az épület homlokzata olasz renaissance modor­ban készült, erős kiszökelékkel a középen, vala­mint márvány-oszlopokkal függélyes irányban ta­gozva. Az oszlopokra életnagyságnál nagyobb márványalakokat alkalmaztak. A középkiszökelék a tenger felé kupolával van fedve. A sarokkiSzö- kelékek, mint pylonok vannak kiképezve s kisebb kupolákkal vannak tetőzve. A homlokzatot ezenl kívül középen és oldalt erkélyek élénkítik. A mo­numentális épület szép arányú nagy méreteive- és sikerült silhouetjével úgy a város, mint a ten­ger felől uralja a környéket. 1. ábra. Az „Adria” m. kir. Tengerhajózási Részvénytársaság fiumei palotája.

Next

/
Thumbnails
Contents