Gyermekgyógyászat, 1967 (18. évfolyam, 1-4. szám)

Fehér Tibor (lásd Kádár András és Korof Oszkár)................................................................. 467 Fekete Miklós, Járai István és Mestyán Gyula : Az újszülöttkori tüdővérzés ............... 366 ^ F ocher László : A görcséhség (Convulsivinismus)..................................................................... 386 F orrai György és Vadász Klára : Dentinogenesis imperfecta hereditaria...................... 261 Földes Gyula (lásd Kovács Klára és Székely Olga)................................................................. 87 Frank Kálmán : Aktuális kérdések a gyermekkori rheumás láz prophylaxisának gyakorlatában ............................... 63 Frank Kálmán és Pap Valér : Diabeteses gyermekbetegeink gondozásának megyei tapasztalatai ................................................................................................................................. 298 Frank Kálmán, Dómján Jánosné és Mangliár Károlyné: Koraszülött-táplálásunk változása 10 év alatt és az ezzel elért eredmények értékelése.................................... 359 Friedmann Margit (lásd Kapus Gyula)........................................................................................ 29 G arami Edit (lásd Voltay Béla)......................................................................................................... 333 Gegesi Kiss Pál: Az egyén és a környezet egymásra hatása gyermekkorban............... 145 G ergely Károly és Kovács Erzsébet: Szokatlan fejsérülés koraszülöttön.......................... 122 G ergely Mihály és Marczinkovics Rozália : Nyitott szikvezeték bélelzáródást utánzó elöesése............................................................................................................................................. 119 Gerlóczy Ferenc, Molnár Mária, Bozsik György, Nádor Vera és Szatmáry Sándor : Adatok a hypoparathyreoidismus familiaritasának kérdéséhez (Két — para­thyreoidea insufficientiaban szenvedő családban előforduló — juvenilis ,,idio­pathias” tetania ismertetésével)........................................................................................... 1 Glauber Andor és Vizkeléty Tibor : Gyógyuló infantilis scoliosis....................................... 417 К. Göbel Zsuzsanna és Szentgyörgyi Katalin : A pubertas sajátosságai légzésbénult postpolios betegeken . ................................................................................................................. 522 G ubi Miklósné : A gyermekvédelem problémái........................................................................ 505 M. Gulyás Erzsébet: A pubertás iskolaorvosi problémái..................................................... 483 Gyarmati Mihály (lásd Tóth József)............................................................................................. 142 György Ilona (lásd Ambró Irma)........................................................ 547 G yurcsik András (lásd Kocsis Zsolt)............................................................................................. 391 H alász Stefánia és Székely Edgár : Tüdő-actinomycosis gyógyult esete........................ 115 H araszti Antal és Nánássy Endre: Thromboendocarditisszel szövődött supraval­vularis aoi tastenosis..................................................................................................................... 398 Havas Ottóné : A pályaválasztás gazdasági meghatározottsága......................................... 495 H erczeg Miklós : Az epiphyseolysis capitis femoris korai felismerése............................. 470 / Hídvégi Zoltán (lásd Szederkényi Gyula és Varga Endre)..................................................... 266 Horváth György (lásd Sárkány Jenő, Kallay Ferenc és Varga Tibor)............................... 20 H orváth Mihály és Wéber Mária : Kedvező változások cigánycsecsemők és kis­gyermekek súlyviszonyainak alakulásában. Az atrophia mint gyakori jelenség megszűnése .................................................................................................................................... 382 Horváth Mihály : Adatok a gyermekkori pneumoniák gyakoriságának csökkenésé­hez, megelőzésük lehetőségeihez........................................................................................... 542 Hozzászólások a Pubertas ankét előadásaihoz........................................................................ 525 Ivády Gyula, Obál Ferencné és Nagy Magdolna : Adatok az epilepsia korszerű kezelé­séhez ................................................................................................................................................ 221 Ivády Gyula : Beszámoló svájci tanulmányutamról.............................................................. 424 J acina J. (lásd Pavkovceková O. és Tischler V.)..................................................................... 345 J ankó Mária és Zoltai Nándor : A giardiasis kezelése Klionnal......................................... 84 Járai István (lásd Fekete Miklós és Mestyán Gyula).............................................................. 360 J urányi Róbert, Wartha Sarolta és Balló Tibor : Giardiasis csecsemő- és gyermek­osztályon ........... 79 J urányi Róbert (lásd Őrley Judit).................................................................................................. 463 Kallay Ferenc (lásd Sárkány Jenő, Horváth György és Varga Tibor).......................... 20 K appelmayer János és Szűcs László : Adatok a Werdnig — Hoffmann-kór differen­tialdiagnosticajához ................................................................................................................... 271 Kappelmayer János (lásd Kecskés József és Szentkereszty Béla).................................... 56 Kapus Gyula és Friedmann Margit: Születési súly és fejlődési rendellenességek.... 29 Kassai Stefánia, Makói Zita és Billes Jánosné : Állami gondozott gyermekek fejlő­dése és táplálkozása 6 —15 éves korig. (10 éves utánvizsgálat)............................... 68 K assai Stefánia : Környezeti tényezők befolyása a növekedésre.................................... 451 K assai Stefánia, Makói Zita és Simon Hedvig : A csecsemőbeteganyagban észlelt változások a Budapesti Orvostudományi Egyetem I. sz. Gyermekklinikájának járóbeteg-rendelésén (II. A csecsemőtáplálás leggyakoribb hibái)........................ 534 Kádár András, Fehér Tibor és Koref Oszkár : Adatok a pubertas kori androgen­anyagcseréhez ............................................................................................................................... 457 Kecskés József, Szentkereszty Béla és Kappelmayer János: Megfigyeléseink a cse­csemő- és gyermekkori empyemák kezelésével kapcsolatban ................................... 56 4

Next

/
Thumbnails
Contents