Gyermekgyógyászat, 1970 (22. évfolyam, 1-4. szám)

1970 / 1. szám

A MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGÁNAK FOLYÓIRATA GYERMEKGYÓGYÁSZAT Főszerkesztő, felelős szerkesztő: Gegesi Kiss Pál dr. Szerkesztő: Székely Áron dr. A szerkesztő bizottság tagjai: Boda Domokos dr., Csapó József dr., Gerlóczy Ferenc dr., Kerpel-Fronius Ödön dr., Kulin László dr., LenartGyörgy dr., Lukács József dr., Sárkány Jenő dr., Steiner Béla dr., Véghelyi Péter dr. és Waltner Károly dr. Szerkesztőség: Budapest VIII., Bókay János u. 53. Telefon: 138-212. Kéziratokat kérjük a Szerkesztőség címére küldeni. Eredeti dolgozatokhoz 2 gépelt példányban rövid összefoglalást kérünk mellékelni. ТАКТА I. OM Barta Lajos dr.: Endocrin kórképek leánygyermekekben...................................................................................... 1 Simon György dr.. Mészáros Márta dr., Kelemen László dr., Szerdahelyi Éra dr., Szabó Piroska dr. és Mucsi Margit dr.: A rheumás láz mai prognosisa a megváltozott klinikai kép tükrében ..................................... 7 K osta János dr., Makói Zita dr., Fehér Tibor dr. és Korányi György dr.: Az anyatejben levő steroidok glucu­ronisatiót gátló hatásáról................................................................................................................................... 13 Bodrogi György dr.: Szívműtéten átesettek külső mechanogrammjának értékeléséről..................................... 17 B odrogi György dr., Zsámár Erzsébet dr. és Tarczal Éva dr.: Adatok az aortostenosis fokának felismeréséhez 22 Dénes János dr.. Lukács V. Ferenc dr., Thür Antal dr. és Léb József dr.: Myelodysplasiás hydrocephalusok sebészi kezelése ................................................................................................................................................... 27 Miriszlai Ernő dr. és Csapó Sándor dr.: Az eleetronystagmographiás vizsgálatok jelentősége gyermekkor­ban ....................................................................................................................................................................... 32 Gura Mária dr., Valentinyi Pál dr., Schiäffer Erzsébet dr., Tóth József dr., Széchenyi-Nagy László dr. és Lukács V. Ferenc dr.: A csecsemő- és kisdedkori pyelonephritis kezelése kapcsán nyert tapasztalataink 36 Füst György dr., Schöngut László dr. és Surján Lászlóné dr.: A komplement első tényezőjének meghatározása immunhiányos gyermekek savójában............................................................................................................... 44 Szombathy Gábor, Karmazsin László és Bíró Ildikó: Juvenilis rheumatoid arthritis gyógyszeres kezelése----- 49 F ülöp Tibor dr., Kaiser Éva dr. és Farkas Gábor dr.: Különböző typusú csecsemőkori hypoxiás ártalmak ha­tása a tanulásra, iskolai magatartásra és cerebralis electrogenesisre........................................................... 53 L aczay András dr. és Szabó Antal dr.: A zonographia jelentősége a csecsemőkori kiválasztásos urographiá­ban ....................................................................................................................................................................... 58 Cziglány Flóris dr.. Baranyai Pál dr. és Zalay László dr.: Intravénás chloramphenicol succinat injectióval szerzett tapasztalatok a gyermekgyógyászatban................................................................. 64 Cziglány Flóris dr. és Frey Judit dr.: Exangit injectióval szerzett tapasztalatok gyermekbetegeken............ 72 B üky Béla dr.: Narcosisban jelentkező paroxsysmalis tachycardia propranolol-kezelése csecsemő- és gyer­mekkorban ........................................................................................................................................................... 76 Szakáll István dr.: Halidor alkalmazása a gyermekkorban, és annak hatása a vérképző rendszerre................ 80 P éter Ferenc, Kovács Ilona és Szabó Béla: Emberi növekedési hormonnal szerzett diagnosztikai és therapiás tapasztalataink ................................................................................................................................................... 86 Péley Iván dr. és Péntek Erzsébet dr.: Változott-e a diphteriás szívszövődmények prognosisa:........................ 92 K iss Péter dr.: Smith—Lemli—Opitz-syndroma.................................................................................................... 95 Békésy Zsuzsa dr., Kende Éva dr., Némedi László dr. és Vámos Gyula dr.: Anyatejkezelés hygiénéjének vizs­gálata szülészeti osztályokon .......................................................................................................................... 100 Székessy Vilma dr. és Stuber Adrienn dr.: Űjszülöttkorban diagnostizált compenzált alkaptonuria.............. 106 Le hel Frigyes dr., Schablik Marcella dr., Tóth Irén dr.. Szent- Andrássy Tibor dr. és Krasznai Judit dr.: Cox­sackie B2 vírustypus okozta bölcsődei járvány.............................................................................................. 111 Bíró Zsigmond dr., Szombathy Zsigmond, Ér Lajos és Nemecskay Tivadar dr.: Az újszülöttek staphylococco­sisának összefüggése szülészeti intézetek hygiénés helyzetével................................................................... 117 S zabó László dr., Kontor Elemér dr. és Görgényi Ákos dr.: Hasi panaszokat okozó gyermekkori köves urachus fistula operált esete ........................................................................................................................................... 126 Vértes László: Myotonographiás vizsgálatok egészséges gyermeken................................................................... 132 F ülöp Tibor dr.: Beszámoló a Centre International de l’Enfance ,,Pédiatrie Sociale” kurzusáról................... 136 Levél a Szerkesztőhöz ............................................................................................................................................... 141 Szerzőink figyelmébe ...................................................................................................................................................143 Könyvieméi tetés.......................................................................................................................................................... 144

Next

/
Thumbnails
Contents