Helikon, 2005 (16. évfolyam, 423-446. szám)

2005-01-10 / 1. szám (423.)

HELIKON # „egy anyanyelvhez mennyi népünk” IRODALMI FOLYÓIRAT MEGJELENIK KÉTSZER EGY HÓNAPBAN KOLOZSVÁRON XV ÉVFOLYAM 2005.1. (423.) SZÁM - JANUAR 10. ára 10 000 fej Szabó Tamás felvétele • Határ Győző 90 éves • Kántor Lajos köszönti a 60 éves Ferenczes Istvánt • Kinde Annamária: Szandra May a zombigyárban • Lászlóffy Csaba karcolatai • Szőcs István: Jegyzetek • Jancsó Miklós : Osztálynapló • SERÉNY MÚMIA LÁSZLÓFFY ALADÁR Boldog Újévet! Ne álljatok meg. Menet közben, mint a szívdobogás, mondjuk el a varázsigéket. Itt az újabb, a legeslegújabb, tehát leg­érvényesebb kívánságok perce, alkalma. Összecsenghetnek megint a poharak, ha nem is maradt sok ünneplésre méltó. Se anyagilag megtestesülő', se eszmei! Mit is ér folyton inni érte, mikor harcolni, tenni kéne. Legalább érvelni, szavazatok milli­grammjaival, ha nem is billenteni, de bille­getni a mérleg szárnyait, szarvait. Mikor jön el az idő, hogy ha nem is egyetlen Tol­di, de egy nemzedéknyi elkapja a régen el­szabadult bika sokáig pusztító szarvait. Bár sóhajtozzatok, miképp Szilágyi Erzsé­bet balladájában, hogy hamar a madarat, el kell venni tőle... Kitől, mit? Haza, bé­ke, jövő, Isten éltessen, hogy megvereked­jünk, te a te állításaiddal, én az enyémek­kel. Majd eldől, mint réges-régen, mikor az egyik Káin szögletes kereket, másik kerek kereket javasolt, aztán hol melyik vált be, máiglan. Csak ne a derekakra, a homlokokra, a nemzőszervekre, a termé­szetre is ráerőszakolt, odabilincselt kézi­gránátok között dőljön el a disputa. Gyer­mekek, a káosz veszélyesebb mindennél! Ti, akik még meg sem születtetek, de már döntöttek valakik, hogy csalók, gyilkosok és hazugok is lesztek az emberi erkölcs óriás Mengyelejev-táblázatán meghatá­rozott helyetek szerint. Minden évben, mikor poharak csengenek össze, a har­móniáért sírjatok, mint mikor nem ker­tészetben, hanem temetőben a lapátok ütődnek egymáshoz. Nem volna szabad megfeledkezni. Az idő nagyon fogy. Sok­szor mondogatják maguk elé a látnokok: már csak órái vannak. Valaminek, valaki­nek. Órái voltak bárkinek davajcsaszozás végén, és nem volt idő befejezni a paradi­csom építését, teremtését, pont úgy, mint a szocializmusét. Ki miatt esünk ki foly­ton a ritmusból, az időből, az órákból. Mint megálló szívből a ketyegés, pokol­gépből a kattogás. Boldog újévet tehát. OLVASÓINK A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-száma 2013. >• Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. FIGYFjT íMFjBFí ! Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.

Next

/
Thumbnails
Contents