Heti Válasz, 2009. január-március (9. évfolyam, 1-13. szám)

2009-01-08 / 1-2. szám

TISZTA HASZON PROGRAM Pályázati Felhívás A programban azok a 14. életévüket betöltött magánszemélyek vehetnek részt, akik 2009-ben x>^e— kibocsátott és saját nevükre szóló, legalább nettó 1.000,- Ft összegű, lakossági szolgáltatásról kiállított számlával rendelkeznek. A magánszemély jogosult pályázni (a számla sorszámának és a kibocsátó adószámának elküldésével) az erre kialakított pályázati rendszerben SMS-ben vagy interneten keresztül. A pályázók közül 2009 minden hónapjában 10 díjazott kerül kisorsolásra, akik egyenként nettó 1 millió forintot kapnak. A programban részvételi jogosultság szerezhető olyan számlával, amely megfelel a következő feltételeknek: a számlát Magyarországon bejegyzett vállalkozás állította ki kézzel vagy géppel; a számla kiállításának dátuma 2009. évi; a számla teljesítése 2009. évi; a számla tárgya lakossági szolgáltatás*: a számla nettó (áfa nélküli) összege eléri az 1.000 forintot; a számlán szereplő vevő magánszemély; a számla a pályázó nevére van kiállítva. ‘Kivételek: villamosenergia-kereskedelem körében nyújtott szolgáltatásokról kiállított számla; gázelosztás és gázkereskedelem körében nyújtott szolgáltatásokról kiállított számla; víztermelés, -kezelés, -ellátás körébe tartozó szolgáltatásokról kiállított számla; vezetékes és ve­zeték nélküli távközlési szolgáltatások körébe eső lakossági telefon, internet és kábeltelevízió szolgáltatásokért fizetett díjról szóló számla; televízió műsor összeállítás és szolgáltatás körébe eső kábeltelevízió szolgáltatásokért fizetett díjról szóló számla; lakossági bankszámlák­kal kapcsolatos díjak fizetéséről szóló számla; tömegközlekedési jegyekről és bérletekről kiállított számla; távfűtésért fizetett díjról kiállított számla; szerencsejáték körébe eső szolgáltatásokról kiállított számla. Az elektronikus kibocsátású számlák nem vesznek részt a programban. Egy számlával csak egyszer lehet pályázni, azonban egy magánszemély több számlával is pályázhat. Pályázás menete A pályázatok beküldésére két lehetőség áll rendelkezésre: 1. a 06-70-70-70-007-es pályázati számra a számla sorszámának és a számlakibocsátó adószámának SMS-ben történő elküldése. Az SMS-ben beküldött pályázatoknál a pályázó mobiltelefon előfizetési tarifacsomagjának megfelelő alapdíjas SMS-díja a pályázót terheli. Példa: ha a számla sorszáma AB1C-D 234567, a számlakibocsá­tó adószáma pedig 11111111-2-33, akkor az elküldendő SMS tartalma: AB1CD234567,11111111233 2. a www.szamlavalmilliokert.hu honlapon elérhető pályázati űrlap kitöltése. A pályázást követően a számlát meg kell őrizni, mert a díjra való jogosultság ellenőrzésekor be kell mutatni. Sorsolás, díjazottak közzététele A pályázatok kisorsolása havonta egy alkalommal, minden hónap első munkanapján történik. A kisorsolt pályá­zatok tulajdonosait telefonon értesítjük. A díjazottak jegyzékének közzététele a www.szamlavalmilliokert.hu honlapon történik. A nettó 1 millió forintra való jogosultság feltétele az is, hogy a díjazott vállalja a nyilvánosságot, beleért­se a szervező által megjelölt helyen és időben történő nyilvános díjátadáson való részvételt. \ pályázás részleteit, illetve a programra vonatkozó egyéb szabályokat a Tiszta Haszon Program internetes aályázati oldalán ( www.szamlavalmilliokert.hu ) található Pályázati Feltételek tartalmazzák. További tájékoz- :atást kérhetnek az ingyenesen hívható 06-80-205-205-ös telefonszámon, vagy az info@szamlavalmilliokert.hu ?-mail címen. Budapest, 2009. január Tiszta Haszon Program /v.szamlavalmilliokert.hu H kJ

Next

/
Thumbnails
Contents