Igaz Szó, 1972. július-december (17. évfolyam, 13-24. szám)

1972-07-01 / 13. szám

A TARTALOMBÓL: Föld felett, felhők alatt □ Bevonulás □ A csontcsillagok varázsa □ Narancs-csata □ Belfasti tudósítás □ Kémek a világűrben □ Fogcsikorgatva □ ötkarikás álom IGAZ SZÓ „Nagyüzem" a Balatonnál. Szombat, - vasárnapon­ként hazai és külföldi nyaralók százezrei keresik a kikapcsolódást és a jó szórakozást a Magyar Tenger partján. (Címoldalunkon: Derkovits Gyula Dózsa György so­rozatának egyik részlete) A MAGYAR NÉPHADSEREG POLITIKAI MAGAZINJA Főszerkesztő: Komjáth Pál. Főszerkesztő h.: Udovecz György Szerkesztők: Nyuli János és ár. Sánta György. Művészeti szer­kesztő: Kéri László. Vezető fotoriporter: Szabőky Zsolt. Szer­kesztőség: Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 78. Telefon: 118—420, 316—185. — Kiadia: a Zrínyi Katonai Kiadó. — Ter­jeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, az alakulat sajtófelelősénél, a Posta Hírlap­üzleteiben, a Posta Központi Hírlap irodánál (Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül, vagy postautalványon, vala­mint átutalással a PKHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj: 1 évre 28,-, */a évre 14, XU évre 7,- Ft. Index­szám: 25403. 72.2421/2-13 - Zrínyi Nyomda, Budapest. F. v.: Bolgár Imre vezérigazgató

Next

/
Thumbnails
Contents