Intézeti Szemle 11. (1978.)

ELŐSZÓ A külföldiek magyarországi oktatása kezdetének25. évfordulója alkal­mából e számmal új köntösben köszönti olvasóit az Intézeti Szemle. A for­mai változás nem jelenti munkánk tartalmának megváltozását, hiszen továbbra is azon az úton kívánunk haladni, amelyen 4 évvel ezelőtt elindul­tunk, így a következő számokat eddigi munkánk szerves folytatásának tekintjük. Az Intézeti Szemle módot nyújt a Nemzetközi Előkészítő Intézet és a társintézetek oktatóinak, munkatársainak arra, hogy a külföldi hallgatók egyetemi előkészítésével kapcsolatos oktatási és nevelési kérdésekben tá­jékoztassák egymást és a rokon területek szakmai közvéleményét. Ezzel — a maga lehetőségei szerint - az Intézeti Szemle is hozzájárul ahhoz, hogy a tevékenységünkre vonatkozó tapasztalatok egyre megalapozottabb és pon­tosabb elméleti általánosítást nyerjenek, s gyakorlati munkánk színvonala és hatékonysága folytonosan emelkedjék. Az eddig megjelent 10 szám után az Intézeti Szemle formai megújulá­sa a Nemzetközi Előkészítő Intézet 25 éves jubileuma alkalmából rendezett szakmai konferencia anyagának közlésével kapcsolódik össze. A jubileumi konferenciát az igazgató üdvözlő szavai után Dr. Garam­völgyi Károly oktatási miniszterhelyettes ünnepi beszéde nyitotta meg. Az ünnepség alkalmából a Nemzetközi Előkészítő Intézet emlékplakett­jét kapták meg az intézet legelső dolgozói, s kitüntetésben részesültek leg­jobb dolgozóink is. Az ünnepség szünetében dr .Jurányi István, a Budaörsi úti diákotthon igazgatója megnyitotta az intézet múltjáról készült kiállítást. Az első napon dr.Sztankó István, az intézet igazgatója előadásában ismertette a fejlődés 25 éves útjának főbb állomásait. Az 1977. október 24. és 26. között rendezett ünnepség és szakmai napok előadásait, valamint a hozzászólásokat témakörök szerinti csoporto­sításban közöljük. A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG Budapest, 1978. január 3

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents