Iparrégészeti és archeometriai tájékoztató 10. (1992)

1992-12-00

IPARREGESZETI ÉS ARCHEOMETRIAI TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM 1992. DECEMBER ELÖLJÁRÓBAN 10 ÉVES AZ IPARRÉGÉSZETI ÉS ARCHEOMETRIAI TÁJÉKOZTATÓ Az első, Sopronban megrendezett iparrégészeti konferencia után 1982-ben jelent meg az IPAR­RÉGÉSZETI TÁJÉKOZTATÓ első száma azzal a céllal, hogy „a régészek és természettudo­mányi, valamint műszaki kutatók informálása egymás munkájáról” szervezettebb formában történ­hessen. A különböző tudományágak találkozása, hosszabb-rövidebb időre való összefonódása majd ebből új tudományágacska kisaijadása és annak megerősödése természetes, korunkban fel­gyorsult folyamat. Az archeometria diszciplína megjelenése az iparrégészet mellett, majd ezek együttműködéséből legutóbb a természettudományi kutatásokra épülő kömyezetrégészet, illetve a műszaki kutatások eredményeiből építkező archeometallurgia önállósodása is mutatja ezt a folya­matot. Végső soron, a hazai régészet erős törzse tartja és táplálja ezeket az új ágakat, az újabb és újabb ágak saijadásával, a korona átmérőjének növekedésével a gyökér is erősödik, biztosabban kapaszkodhat a valóság talajába. A régészet hagyományos módszereit természetesen nem helyette­síthetik önmagukban a technika legfejlettebb vívmányait alkalmazó archeometriai módszerek sem, a régészet törzséről leváló, pusztán metrikus ágak menthetetlenül száraz, tudományoskodó ered­ményt hoznának. Ela azonban mindig élő kapcsolatban maradnak a hagyományos régészetet jelen­tő törzzsel, egymást friss életnedvekkel, konkrét eredményekkel láthatják el. Ez a korszerű hazai régészet lehetősége. Ebben a szellemben köszöntöm az Iparrégészeti Tájékoztató X., az Iparrégé­szeti és Archeometriai Tájékoztató 6. évfolyamát, valamint archeometallurgiai és a kömyezetré- gészeti munkabizottsági csoportok megalakulását. Gömöri János az Iparrégészeti Munkabizottság elnöke

Next

/
Thumbnails
Contents