Ipargazdaság, 1996 (48. évfolyam, 3-12. szám)

1996-03-01 / 3-4. szám

XLVII. évfolyam, 3-4. szám A SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG LAPJA A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Mészáros Tamás T A R T A LOM Felelős szerkesztő: Dr. Lévai János Dr. László Tibor: Szerkesztő: Paróczayné Korányi Margit T ECHNOLÓGIA-ELŐREJELZÉS, VERSENYKÉPESSÉGÜNK JAVÍTÁSÁRA 1 Szerkesztőbizottság: Dr. Angyal Adám Dr. Antal Mokos Zoltán Dr. Barta Tamás Dr. Farkas Ferenc Dr. Gaál Zoltán Dr. Jelen Tibor Dr. Kerekes Sándor Dr. Trethon Ferenc Pápai Zoltán - Pfender Kinga: Magyarországi csődtényezők ÉS A CSŐDMENEDZSMENT JELENLEGI GYAKORLATA 10 Dr. Gaál Zoltán - Szabó lajos - Lukács Eleonóra: Egy empirikusvizsgálat TAPASZTALATAIRÓL - NYÍLTAN 19 Szerkesztőség: Budapest, II., Fő utca 68. III. em. 331. Postacím: 1371 Budapest, Pf. 433. Telefon: 202-1083, 201-2011/477 * (Dr. Lőrinc Sándor) Beszélgetés dr. Susánszky Jánossal, a Magyar Tudományos Akadémia Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága elnökével 25 Kiadja: a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság * Készült: az OPEN ART Kft. kivitelezésében. Felelős vezető: Barcza András Tel.: 262-5692 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hír­lapkézbesítő hivataloknál, a hírlapkézbesí­tőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hír­lapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HE- LIR), 1900 Budapest, XIII., Lehel u. 10/a., közvetlenül vagy átutalással Postabank Rt. 219-98636021-02-799 alszámra. Egy szám ára 100 Ft. Előfizetés fél évre 600 Ft, egy év­re 1200 Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra, 1389 Budapest, Pf. 279. 83-253. SZVT tájékoztató 31 Székely Vince: A HAZAI munkaadók munkaerő­toborzási és -kiválasztási gyakorlata 35 (Bércesi Apolka) A friss diplomás menedzserek munkaerő-piaci esélyei és követelményei 49 Dr. Szintay István - Dr. Urbán Rozália: Az Áramszolgáltató Rt. controlling- rendszerének szervezési tapasztalatai 53 Dr. Lőrincz Sándor: Költségorientált termékfejlesztés 56 Index: 25 396 Frigyesi Veronika: A BIOTECHNOLÓGIA ÉS A KÖZVÉLEMÉNY 60 HU-ISS N 0021-0749 Könyvajánló 63

Next

/
Thumbnails
Contents