Pintér Jenő szerk.: Irodalomtörténet, 1920. 9. évfolyam

TARTALOM. Tanulmányok. Perényi József: Somló Sándor. 4 Értekezések. Tímár Kálmán : Meluzina históriája gobelinen 19 Szinnyei Ferenc: A Két Báthori és Kemény Gyulai Pálja . 19 Hajuóci Iván : Petőfi és az ancjol irodalom 20 Folyóiratok Szemléje. A Szent István Akadémia Értesítője, Akadémiai Értesítő, Budapesti Szemle, Egyetemes Philologiai Közlöny, Ethnographia, Katho­likus Szemle, Krónika, Magyar Középiskola, Magyar Múzsa, Magyar Nyelv, Magyar Szó, Múlt És Jövő, Ord Och Bild, Szá­zadok, Uránia, Új Magyar Szemle ; —Az Est, Budapesti Hirlap, Kisújszállás És Vidéke, Munkás Újság, Pester Lloyd, Sárospataki Hirlap, Új Nemzedék, Virradat 21 Figyelő. Elhunytak. — Uj könyvek. — Társasági ügyek. — Sajtóhibák. — Névmutató .... _ 36

Next

/
Thumbnails
Contents