Nagy Péter szerk.: Irodalomtörténet, 1978. 10/60. évfolyam

IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1978. LX. évf. I. szám * Oj folyam X. 1. szám Főszerkesztő: NAGY PÉTER Szerkesztőbizottság: AGÁRDI PÉTER • FÜLÖP LÁSZLÓ - KENYERES ZOLTÁN - LŐKÖS ISTVÁN MEZEI MÁRTA • OROSZ LÁSZLÓ • POSZLER GYÖRGY TARNÓC MÁRTON-VÖRÖS IMRE- WÉBER ANTAL- ZAPPE LÁSZLÓ Technikai szerkesztő: CSÁKY EDIT Szerkesztőség: p05j| Biyjppest, Pesti Barnabás u. 1. III. 51/c Telefon: 377-819 ű 0 0 4 8 fi T V Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza I TARTALOM LITVÁN GYÖRGY: Szabó Ervin és az irodalom 1 NAGY PÉTER: Molnár Ferenc színpada 32 IZSÁK JÓZSEF: Menekülés „külön világba" (Illyés Gyula magán­életi lírája) 85 BÉCSY ÁGNES: A magyar líra 1976-ban (A bibliográfiát össze­állította: P. Balogh Éva) III A tartalom folytatása a hátsó borítólapon

Next

/
Thumbnails
Contents