Jogtudományi Közlöny, 1878

JOGI Sm,N6Silril I t'ELTA m ^ .-^'JWIUlí ; JOGTUDOMÁNYI KÖZ LÖN Hetilap a jog- és államtudományok köréből í <W»' Kiadja a FRANKLIN-TÁRSULAT TIZENHARMADIK ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1878. FRANKLIN-TARS ULAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. Iliül UMIMMMnvil'l ftttlil KÖNYVTARA

Next

/
Thumbnails
Contents