Kertészmérnök 21. (1979)

1979 / 1. szám

952/2. Kertészmérnök I jjVTJ a Kertészeti Egyetem lapja fg j gl ' ~ T #» 1 •• 1 r ukorkep 20 év távlatából visszapillantani még ak­kor is nagy távolságot jelent, ha a sorok Írója 20 év előtt hallgatóként már része­se volt Egyetemünk /akkori főiskolánk/ é­letének. A "Kertészhiradó" 1959.évi első évfolyamának számait lapozgatom. A cikkek szerzőinek többsége /dr.Csepregi Pál, Csóti László, dr.Gyúró Ferenc, dr.Kádár Gyula, dr.Kozma Pál, dr.Pillis Pál, dr.Probocskai Endre, dr.Somos András, dr.Terpó András, Tóth Mihály és mások/ ma is aktiv részese, vezetője Egyetemünknek. A lap, - ha a mainál szerényebb keretek között is -, de felölelte az akkori poli­tikai, tudományos, kulturális témaköröket, foglalkozott az oktatás-kutatás jóroblema- tikájával, diákélettel, sporttal stb. A lap akkori felelős szerkesztőjével, dr.Tóth Mihály elvtárssal és dr.Teroó András akkori párttitkárral beszélgetek a lap célkitűzéseiről. "Feladataink na­gyok voltak" - mondja dr.Tóth Mihály elv­társ. "A levert ellenforradalom hatását T '------ 1 Of) É 1# C c A « E V fef. \rÁk akrmtmum . %• w m--------------------#%--------%,. y—| a otttton t* móiiszzn riiacoLA dolgozóikuk ás haluatú^mk laka kertészmérnök KERTES2MERKÖK~T=_ZIZZZZ.—ZTZZ: —-----_-------------- rSf'TI „ . . , . „­------------------------------------ ------ ----------------—----- ipm a Kertészeti Egyetem lapja A Kertészeti Egyeteia és Tangazdaságának lapja ^ Felelős szerkesztői Dr.Szuróczki Zoltán ^ ## Főszerkesztői Kerekes József . ______ ^ Szerkesztőbizottsági Altorjai István. Balogh v . Drobni EEETÉSaráliöK . —------- KEWrtS'^M}í_------------------------Jfr ---------------Sr \ A Kertészeti és Tangazdasaganak lap A ázeti Egyetem lapja—---------, J ' Felelős sz*-**^. sztő: Dr.Szuróczki Zoltán F'-^C^Js szerkesztő: Szabón*- £ ,ztor Ilon ^ . $4^ ^ ^ £ Főszerke-^P: Jámbor Imre <^^zerkeszt6: Elek Gyulára ^ 1# ghAnd zer^eszt^: ^^Bencz^í^zsébet^Demjén11’ ^n.^rí wO ^Sv cty* y' i*nyák * ♦ 20 * * * * * * * * * 30 f- né, dr.'l^. Piroska, dr.Fri.'bsy Ferenc I* ^ -'0? kesztő -?rtészeti EgytN.* és Tangarda dr. Geday jsztáv, Gyöngyösiné Lukács Gi’/Jk Q •v<V AP - v^, , . _ . . Ferenc, Hornyák Márton, Komlósi Sándor/ Y * A^ q Ü? ^lős ^zerke ^,i Dr.Szuró'Nr /Tangazdaság/, dr.Sass Pál, Tömösközi/,/ V X? ^ '•* JSC # szerS^-óő'^ .Ha* ital 7, ^*.6 Erna, Zsoldos László ,* ^ f \ é A^ xO^ ^ ázer’^.tSV /'.aiudi la' ‘nné $ .-.Fejér Piroa' j j y / » ./ ■/' po ^ & S' $ ^ S /VV J f cf * £

Next

/
Thumbnails
Contents