Kertészmérnök 27. (1985)

1985 / 1. szám

2 Pártalapszervezeti vezetőségválasztások Január elején az egyetem párttagjainak moz­galmi munkája a pártvezetőségek megválasz­tásával kezdődött, mivel az év végén lejárt a vezetőségek mandátuma. A decemberi tag­gyűléseken a leköszönő vezetőségek beszámo­lóját az alapszervezetek elfogadták, az uj vezetőségek munkájához a tagok sok konstruk­tív javaslattal járultak hozzá. Az uj vezetőség megválasztását decemberben széleskörű előkészítő munka előzte meg; az erre a célra alakult jelölőbizottságok tag­jai gyakorlatilag minden párttagot felke­restek és kikérték véleményét, hogy kiket javasol az uj vezetőségbe. Az idei választás fontosságát, a megválasz­tottak felelősségét az MSZMP küszöbönálló XIII. Kongresszusa és a felszabadulás 40. évfordulója ill. az ezekkel kapcsolatos előkészítő munka is hangsúlyozta. A Ter­mesztési Karon a megnövekedett taglétszám indokolttá tette az addigi egy alapszerve­zet megosztását, igy ott két alapszerveze­ti és egy kari vezetőség megválasztására került sor. Az uj vezetőségekbe kevés kivétellel a je­lölőbizottságok által javasolt elvtársak kerültek, akiknek megválasztásához ezúton is gratulálunk, munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kivánunk. KÖZPONTI EGYSÉGEK ALAPSZERVEZETE Titkár: PINTÉR BÉLA vezetőségi KŐVÁRI ISTVÁNNÉ tagok: kökény MIHÁLY MORVAY ÁGOSTON SOŐS ANDRÁSNÉ TERMESZTÉSI KARI VEZETŐSÉG Titkár: DR.JÁMBOR IMRE vezetőségi DÓMJÁN ERIKA tagok: DR.GOMBOS BÁLINT DR.Z.KISS LÁSZLŐ DR.NAGY JÓZSEF DR.RÓZSA TIBOR DR.SZÁNTÓ MATILD DR.G.TÓTH MAGDOLNA VARGA IMRE TERMESZTÉSI KARI 1. ALAPSZERVEZET Titkár: DR.GOMBOS BÁLINT vezetőségi BABOS LAJOSNÉ DR. tagok: DR.CSABAI IMRE DIÓSZEGI MAGDOLNA DR.FACSAR GÉZA DR.HORVÁTH ERNŐ BOROSS ISTVÁN TERMESZTÉSI KARI 2. ALAPSZERVEZET Titkár: DR.G.TÓTH MAGDOLNA vezetőségi DR.CSIMA PÉTER tagok: DR.BÉNYEI FERENC DR.DIMÉNY JUDIT DR.SCHMIDT GÁBOR PRASZNA LAJOS TARTÓSÍTÓIPARI KARI ALAPSZERVEZET Titkár: DR.TÖRÖK SZILVESZTER vezetőségi ILYÉS GÁBOR tagok: rACZ MIKLÓS DR.BÁRTA JÓZSEF HERGÁRNÉ VÁRHELYI JUDIT DR.SÁRAY TAMÁS ZSIBRITA JÁNOSNÉ

Next

/
Thumbnails
Contents