Kertészmérnök 31. (1989)

1989 / 1. szám

SZERKESZTŐI ÜZENET Néhány hónap nem lehet elegendő megalapozott következtetések levonására. Ötéves szerkesztőségi tevékenységem viszont felbátorít, az év eleje pedig egyenesen kötelez kérdések felvetésére, gondolatok átadására, tájékoztatásra. Tények:- A Kertészmérnök üzemi jellegű lap. Feladatunk az egyetemi élet fontosabb epi­zódjainak közreadása.- Az „ifjúság hivatalosan is „kivált és Irányzék címmel új lapot indított. Eddig sem bővelkedtünk hallgatói cikkekben, ezután még kevesebbre számíthatunk.- Az 1989. évi lapterv összeállításához a szervezeti egységek vezetőinek mintegy ' félszáz igény-jelző felhívást küldtünk. A kért határidőig csak három válasz érke­zett.- A havonta megjelenő lap mindig „megtelt , gondot a cikkek rövidítése jelentett. Kritikus időszakot élünk. Divat mindent kifogásolni. Lapunkat sem kerülték el a becsmérlő jelzők. A hosszúnak tartott háromhetes átfutáson változtatni nem tudunk. Minden építő szándékú javaslatot viszont szívesen fogadunk. Jelentett-e az új forma új tartalmat is? Olvasóink jobban meg tudják ítélni. Vissza­jelzéseiket, észrevételeiket várjuk. Tervek:- Lépéseket tettünk néhány rovat önállósulására. Elképzeléseinket egyértelmű eredmények még nem jelzik. Törekvésünk változatlanul az állandó rovatok irányá­ba mutat.- Változatlanul tájékoztatunk kutatási eredményekről, egyetemi eseményekről, új könyvekről, sportról stb. A megkezdett sorozatokat, az Élő láncszemek-et és a Tájhasználati konfliktusok-at folytatjuk. t- Új sorozat indítását tervezzük. Bemutatjuk címmel Egyetemünk prominens kép- viselőivel ismertetjük meg olvasóinkat. A szakszervezeti információs jelentések­ből rendszeresen szeretnénk részleteket közreadni. A XI. kerület „életéről szin tén tájékoztatni fogunk. •d Kérés—köszönet: Aki közlésre érdemesnek tartja eredményeit, szakmai tapasztalatait, utazási élmq-.s nyeit, változatlanul forduljon bizalommal szerkesztőségünkhöz. Köszönjük azok fáradozásait, akik anyagok beküldésével lapunkat színesebbé tettél A jövőben se csüggedjenek! j Csemez Attilr | 2

Next

/
Thumbnails
Contents