Kertészeti lapok 1897

KERTESZETI LAPOK. AZ ORSZÁGOS IV,AGYAR KERTÉSZETI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. * SZERKESZTI Zs EG RAI 'SIGRAY FERENCZ AZ »0. M. K. E.« TITKÁRA. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM. 1B97. BUDAPEST. AZ ATHEN AE.JM RÉSZYÉNYTÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents