Kertészeti Lapok 1886-1933

...

A teljességében gyakorlatilag beszerezhetetlen folyóirat az Országos Magyar Kertészeti Egyesület havi közlönye volt. Az a szándék vezérelte a lapot, hogy a legszélesebb kör számára fóruma legyen a tág értelemben vett kertészeti szakmának, tudománynak, akár nagybirtokos gazda, akár egyszerű hobbi-kertészről van szó. Tudományos igényű szakcikkeket és a kiskertben alkalmazható apró hétköznapi fortélyokat egyaránt találhatunk bennük. Foglalkoznak a kertészet valamennyi területével: konyhakertészet, gyümölcstermesztés, szőlészet-borászat, dísznövény-kertészet, mezőgazdasági gépészet, növényvédelem, méhészet, rovartan tárgyában egyaránt találunk írásokat, melyek nagy része ma sem veszítette aktualitását: ma már más gépeket és növényvédő szereket használunk ugyan, de maguk a növények, a mára esetleg már feledésbe merült fajták, az évszázadok alatt kikristályosodott kertészeti alaptechnikák, eleink tudása ismét új életre kelhet.

Contents 14,560 pages