Kertészeti lapok 1911

KERTÉSZETI LAPOK. AZ ORSZÁGOS MAGYAR KERTÉSZETI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: KARDOS ÁRPÁI) FELELŐS SZERKESZTŐ HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM. SZÁZÖTVENÖT EREDETI FÉNYKÉP ÉS RAJZ UTÁN KÉSZÜLT KÉPPEL ÉS ÖT EGYSZÍNŰ ÉS HÁROM SZÍNES TÁBLA MŰMELLÉKLETTEL. » 1911. AGRÁRTUDOVIÁNYl EGYcíEM KERT- ÉS SZŐLÖGAZDASÁ6TUD0MÁNYI KAR j BMpesi m. kir. Kertészeti Tanintézet 1 Nagy boldogasszony utja 45. Telefon: 695-0!. BUDAPEST AZ AT0ENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. NYOMÁSA 1911.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents