Kertészeti szemle 1943 - 15. évfolyam

1943. január / 1. szám

4 A Cyclamen persicum többéves termesztése A Cyclamen persicum helyes tenyésztéséről és magtermesztéséről meg­kezdett cikksorozatomat az elmúlt év elején nem állt módomban befejezni, mert (talán látszólagos időszerütlensége miatt), elmaradt a befejező része, mely érdekessége mellett egyaránt fontos gyakorlati szempontból is. Utóbbi időkben sok elkeseredett „szak"-vita folyt afölött, hogy a nálunk általánosan elterjedt egy, illetve másféléves Cyclamen kultúra mellett érdemes és ha-sz­nos-e a Cyclamen persicum többéves termesztése és évente megismétlődő virá­goztatása. A mi szakembereink túlnyomó többségének az a véleménye, sőt níeggyőződése, hogy egyszeri teljes virágzási időszak után a növények annyira kimerültek és elgyengültek, hogy a virágzás után vagy önmaguktól elpusztulnak, vagy ha pihenésük után újból kihajtva elérik másodikévi virágzásukat, elég sok világot hoznak ugyan, de azok olyan aprók, hogy teljesen jelentéktelenek és használhatatlanok, a tavalyival össze sem hason­líthatók, s így a többéves Cyclamenkultúra egyáltalában nem érdemes. Mit szólnak azonban ehhez a régi tapasztalt kertészek és azok gyakorlati tapasz­talatait követő mai ifjú kertészek? Az egyáltalában nem nehéz kérdést minden vita nélkül eldöntheti a mellékelt fénykép, mely a M. kir kertészeti akadémia telepén készült és az egyik tavalyi kiváló magtermő anyanövény második évi virágzását mutatja be. A kép tehát azt mutatja, hogy az egyes virágok körülbelül elérték a tavalyiak nagyságát, számuk azonban több, mint kétszeresére emelkedett, a levélzet is tökéletes. A növény tehát idén második virágzásában szebb, mutató­sabb és ezért értékesebb is, mint tavaly volt! Kétségtelen tehát, hogy első évi tenyésztés után pihenésükön is átment növények második évi virágzásuk­ban úgy díszítésre, mint — az értékes anyanövények — magtermesztésre is éppen olyan jól, talán még eredményesebben — felhasználhatók, mint első virágzásuk alkalmával. Ha ezek a rengeteg virágözönnel borított hatalmas, néha óriás növények kiváló diszhatásuknál fogva nagyon könnyen és leg­magasabb áron értékesíthetők, elképzelhető, hogy a hibás alakú vagy levélzetü kétéves növények is milyen nagy hasznot nyújtanak a csokor kötészethez tépett virágok értékesítéséből. Itt önként felvetődik az a kérdés, vájjon nem kár-e azt a sok hibásan fejlődött, fogyatékos levélzetü, vagy sérült, esetleg Begovits Imre felvétele. Kétéies Cycla­men növények a M. kir. kertészeti akadémián.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents