Királyi Közjegyzők Közlönye, 1909 (12. évfolyam)

1909. / 1. szám (január)

€ lő fizetési felhívás. Nehogy a lap szétküldése fennakadást szen­vedjen. felkérjük t. előfizetőink közül azokat, kik az 1909. évre még elő nem fizettek, hogy a mellékelt postai utalvány felhasználásával az elő­fizetési díjat minél előbb beküldeni szívesked­jenek. Félreértések kikerülése végett megemlítjük, hogy a kezelés egyszerűsítése szempontjából postai utalványt az összes elküldött példányokhoz mellékeltünk, de ezen felszólítás csak azokat illeti, kik az 1909. évre mindeddig még elő nem fizettek. A Kir. Közjegyzők Közlönye kiadóhivatala Budapest, VI. kér., Andrássy-út 9.

Next

/
Thumbnails
Contents