Királyi Közjegyzők Közlönye, 1912 (15. évfolyam)

1912 / 1. szám (január)

XV. évfolyam. 1. szám. Budapest, 1912. január I. KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA. Szerkeszti : D R. HOLITSCHER SZIGFRID budapesti kir. közjegyző-helyettes. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. Megjelenik havonként egysaer. BUDAPEST, 1912. KÁROLYI OYÖROY KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA V., Arany János-utoza 1.

Next

/
Thumbnails
Contents