Kis Ujság, 1929. május (42. évfolyam, 98-120. szám)

1929-05-01 / 98. szám

Mai mellékletűnktfREGELŐfképes Hiúsági hetilap Budapest, 1929. §Z6Ffii május 1 XXXXB. év miér Az Élőllzeiés álra Egész évre . . 24 pengő | Negye'dévre . . ■ 6 pengő ttflHÉflU Félévre ... 12 pengő I Két hónapra . . 4 pengő .fcmawMM Hetenként öt ingyenes képes melléklet Szerdán : REGÉLŐ Ifjúsági hetilap Pénteken . KÉPES VILÁG rádióműsorral Csütörtökön: TANÁCSADÓ Szombaton: MATVAs DIAk képes élclap Vasárnap: KÉPES CSALÁDI LAPOK szépirodalmi hetilap SzerhesztGség és Kiadóhivatal: BUDAPEST IV. DALMADY-UCCA 3 Telefon: 893-00, 895-10 Véres májusi tüntetésre készülnek a berlini kommunisták Halálos dráma a zalai Pipahegyen - Főtárgyalás a putnoki országúton Szófiában leégett a bolgár képviselőház ülésterme A felFOtSÜSQIlf ffOSUflli. Megírta a Kis Újság, hogy a nürn «ugi Staedtlor-cervzag.yár felrobbant, hat munkás meghalt és igen sok súlyosan mcgsebe sült. Képünkön a gyárnak az a nagy munkaterme látható, amelyben a robbanás történt. Párbajozó nők Vernon kisasszony, neves film- szinésznő, Franciaországban tőr- párbajt vívott egy színésznővel, Az olasz szenátus elnöke Federzoni volt gyarmatügyi mi­niszter lett, Mussolini egyik bi- zalmasa. A gretna-greeni kovácsrciiihelyben kötött házasságot a leggazdagabb angol lányok egyike, a 18 éves Ridsdel Alice a 19 éves Mappia Hektorral. A gretna-greeni kovácsnak századok óta joga van a hozzáforduló párokat összeesketni. Ezúttal az a páratlan eset történt, hogy a kovács távollété­ben a felesége eskette össze az ifjú párt, de házasságuk igy is érvényes és a szülők már megbocsátottak a fiataloknak. Az autókirály negyvenedik házassági évfordulója Ford, az amerikai autókirály, a világ egyik leggazdagabb embere, most ünnepelte házasságának negyvenedik évfordulóját. A legelőkelőbb amerikai családok leányai jelmezes felvonulást ren­deztek a milliárdos házaspár tiszteletére.

Next

/
Thumbnails
Contents