Katolikus gimnázium, Kisszeben, 1908

A nm. vall. és közokt. miniszter úr rendelete és a tank. kir. főigazgató úr utasítása értelmében a tanári karnak jogában áll, sőt kötelessége a tanuló­kat privát lakásukban is felkeresni és ellenőrizni, hogy a tanulók milyen ellátásban és felügyeletben részesülnek; figyelmeztetésüket, megjegyzéseiket akár a szülők, akár a kosztadók respektálni tartoznak. Ellenkező esetben nemcsak az iskolai törvények szi­gorát alkalmazhatjuk, de a világi hatóság segélyét is igénybe vehetjük. IGAZGATÓSÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents