Állami Bessenyei gimnázium, Kisvárda, 1918

Adatok az 1918,—19. isk. év történetéhez. Az isk. év a rendes időben kezdődött. A tanári testület­nek ekkor az igazgatón kívül csak 8 tagja volt, tehát le kellett apasztanunk egyes tárgyak heti óraszámát. A járványosán fel­lépett spanyol betegség miatt október 1 -én bezárták az intéze­tet. A járvány enyhülésével november 19-én kezdettük újból a tanítást, azonban az eddig a tanulók között dúló betegség né­hány nap múlva a tanárokat támadta meg, úgy hogy november 25-én a íanitást a két felső osztályra redukáltuk ; az alsó hat osztály szünete december hó 1 1 -ig tartott. Miután az igazgató többszörös sürgetésére sem segítettek a kiáltó tanárhiányon, október 30-án személyesen indult Buda­pestre, hogy a minisztériumtól tanárt kérjen. Itt érte a forrada­lom kitörése, a zavaros időben célt nem érhetett. A vidékre is átragadt forradalmi zűrzavarban egyik tanulónk is annyira meg­feledkezett magáról, hogy el kellett távolítanunk az iskolából. A katonai leszerelés három katonai szolgálatot teljesitö tanárunkat hazavezette, a Vkm. is még a járványszünet alatt két tanárt küldött ki az intézethez, úgy hogy december havá­ban már megindulhatott a rendes munka. Az egyre erősebben folyó szociáldemokrata szervezkedés az iskolára is zavarólag hatott ki, mivel az egyes szervezetek sokszor nagyon is hangos gyűléseiket többnyire az intézet ter­meiben tartották meg. A vélemények külöm’bsége már a tanári testületben és nemsokára az ifjúságban is élesebben mutatko­zott, a külső destruktív elemek utat kerestek az iskolába. A tanárok egy része belépett, egyesek vezető szerepet is vállaltak a szociáldemokrata pártban. A március hó 16-án a Flórián-téren

Next

/
Thumbnails
Contents