Közgazdasági Szemle – 1972.

január

TARTALOM Rabi Béla: Néhány gondolat a beruházási egyensúly megterem­téséhez szükséges teendőinkről 1 Wilcsek Jenő: Bérszabályozás és nyereség 12 Huszti Ernő: Az 1970—71. évi pénz- és hitelpolitika gyakorlati érvényesüléséről 23 Kunvári Árpád: Az automatizálás gazdasági indítékai és haté­konysága 41 Becsky György: A nemzetközi valutahelyzet és az Egyesült Államok globális gazdasági stratégiája 58 KONZULTÁCIÓ Bakó Ede: Nemzetközi fizetési mérlegek: értelmezés és gyakorlat 82 SZEMLE A mezőgazdasági árszabályozás indítékai és szerepe Dániában (Laczó Ferenc) 97 FOLYÓIRATSZEMLE 107 V. Venzser: A mezőgazdasági termelés iparosításának társadal­mi-gazdasági problémái — Anglia és a Közös Piac — L. W. Co­pithorne: Nemzetközi vállalatok elszámolási árai és a kormány­politika — J. B. Quinn: A jövő iparága a környezetvédelem — Philippe Lefournier: Spanyolország: a befejezetlen csoda — M. Turcsanyikova és J. Judanov: Specializáció és a szolgáltatá­sok szférája a kis országok gazdaságában — L. G. Franko: Stratégia -f- szervezet — csalódás = az európai vállalatok ta­pasztalatai Amerikában SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ V. V. Novozsilov: A ráfordítások és eredmények mérése (Szántó György né) 117 Kádár Béla: Kis országok a világgazdaságban (Becsky György) 121 A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 125 E SZÁM SZERZŐI: Bakó Ede, a Magyar Nemzeti Bank gazdasági tanácsadója; dr. Becsky György kandidátus, a Magyar Nemzeti Bank főcsoportvezetője; dr. Huszti Ernő kandidátus, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője; dr. Kunvári Árpád, a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet osztályvezetője; dr. Laczó Ferenc, a Közgazdaságtudományi Intézet munkatársa; Rabi Béla, az Országos Tervhivatal főosztályvezetője, c. egyetemi docens; dr. Szántó Györgyné, az MSZMP politikai Főiskolájának adjunktusa; dr. Wilcsek Jenő kandidátus, a Fénzügykutatási Itnézet igazgatója A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA Szerkesztő bizottság: Augustinovics Mária, Bálint József, Bognár József, Cukor György, Csendes Béla, Csikós-Nagy Béla, Erdős Péter, Fekete Ferenc, Friss István, Ganczer Sándor, Garamvölgyi Károly, Háy László (elnök), Hetényi István, Huszár István, Kornai János, Nagy Tamás, Ripp Géza (főszerkesztő), Szabó József, Szabó Kálmán

Next

/
Thumbnails
Contents