Központi Értesítő, 1924 (49. évfolyam, 1. félév)

»KOZGAZBjrCTEip*' • * A „Központi Ertesitő" 1924, évi folyamának első feléről. (9 cégek mellé Kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak tolyiszdmait mutatják.) Egyéni és társas cégek. A mi boltunk kereskedelmi rész­vénytársaság 2. A Nép lapkiadó részvénytársa­ság 3. Az Est lapkiadó részvénytársa­ság 13. Az Újság részvénytársaság 18. Abacus építő részvénytársaság 1 8. Abaliget és vidéke Hangya fo­gyasztási és értékesítő szövet­kezet 10. Abaligeti tejszövetkezet 17, 25. Abauj-Kéri Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 12, 12, 12. Abaujszántó és vidéke Hangya fogyasztási és értékesítő szö­vetkezet 21. Abaujszántó és vidéke hitelszö­vetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tag­ja 17. Abaujszántói takarékpénztár mint részvénytársaság 21. Abauj-Szolnoki Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet 24, 24. Abádszalóki gőzfiirész és gőz­malom részvénytársaság 23. Abádszalóki Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 10. Abdái Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 8. Abelesz Albert fakereskedő 3. Abeles Izidor 6. Ablakragacs és vejyipari cikkek gyára részvénytársaság 6, 15. Abodi Hangya fogyasztási és ér­tékesítő szövetkezet 17. Abonyi Arthur műszaki keres­kedelmi részvény társaság 15. Abonyi közgazdasági bank rész­vénytársaság 26. Abonyi műmalom és villamos­művek részvénytársaság 3, 15. Accordó fakiviteli részvénytársa­ság felszámolás alatt 22. Acht József és társai 3. Ácsai fogyasztási és értékesítő szövetkezet 13. Acsalagi fogyasztási és értékesítő szövetkezet 17. Acsádi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 4. Aczél Ármin 6. Aczél és Bild 3. Aczél és Bild részvénytársaság 7. Aczél Viktor 16. Aczél Zsigmond vaskereskedelmi részvénytársaság 23. Adácsi fogyasztási és értékesítő szövetkezet 20. Adászteveli Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 19. Adhaesin vegyipari részvénytár­saság 18. Adi bőr-, cipő export és bizo­mányi részvénytársaság 12. Adler Ernő és Hoffmann Andor , 16. Adler és Fekete 21. Adler H. 22. Adler, Hadi és társa 22. Adler Jakab 7, 10. Adler József 21. Adler Oszkár és Sándor 9. Adonyi gőzmalom részvénytár­saság 25. Adonyi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 21. Adorjánházai Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet 19. Adriai Diztosító társulat magyar­országi igazgatósága 20. Aediflcum építő és ingatlanfor­galmi részvénytársaság 16. AedificAtum részvénytársaság 16. Aetna műszaki és gépkereske­delmi részvénytársaság 18. Affineria nemesfém választó és feldolgozó intézet részvénytár­saság 7, 13. Afra könyvforgalmi részvénytár­saság 23. Ager Mezőgazdasági és kereske­delmi részvénytársaság 8, 13. Agócs Mátyás és társa 4. Agrár bank részvénytársaság 7. Agrár Commercia mezőgazdasági részvénytársaság 3. Agrár Industria részvénytársaság 3, 18 Agrár industria részvénytársaság és társai áruforgalmi betéti társaság 3. Agrár industria részvénytársa­ság h társai lisztforgalmi be­téti társaság 3. Agrár takarékpénztár részvény­társaság 20, 24. Agrár technika ipari és műszaki kereskedelmi részvénytársaság 13. Agrárgiobus mezőgazdasági gép­kereskedelmi részvénytársaság 7, 13. 22. Agrária fatermelő és fakereske­delmi részvénytársaság 5. Agrária gyáripari és kereskedelmi részvénytársaság 3. Agrária kereskedelmi részvény­társaság 23. Agrária szőlőtelepitő részvény­társaság 13, 13. Agria áruértékesítő részvénytár­saság 21. Agricola export-import részvény­társaság 20. Agricommerc élelmiszerkereske­delmi részvénytársaság 9, 20. Agrikultura irodalmi és mezőgaz­dasági részvénytársaság 5, 13. Agricultura kereskedelmi rész­vénytársaság 3, 12, I2j 16, 20. Agrikultura mezőgazdasagi, ipari és kereskedelmi részvénytársa­ság 18. Agrolux községeket és mezőgaz­daságokat villamositó rész­vénytársaság 18. Agrovina bor és terménykeres­kedelmi részvénytársaság 16. Aggteleki fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet 24, 24, 24. Agyagosi fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet 15. Ajka és környéke I. önsegélyző egylet mint szövetkezet fel­számolás alatt 17. Ajka és vidéke hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 12. Ajkai Hangya fogyasztási és ér­tékesítő szövetkezet 19, 19. Ajkai kőszénbánya részvénytár­saság 7, 13. Akasztói Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 24, 24. Alapi Hangya fogyasztási és ér­tékesítő szövetkezet 21. Alattyáni Hangya fogyasztási és értékesitő szövetkezet 10. Albertfalvi Hangya fogyasztási és értékesitő szövetkezet 5, 7. Alberti és társa 3. gern*! mrMn I

Next

/
Thumbnails
Contents