Központi Értesítő, 1940 (65. évfolyam, 2. félév)

50005 NEVJEG1ZEK a Központi Értesítő 1940-ik évi folyamának második feléről. (A cégek mellé kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ' lapjainak folyószámait mutatják.) Egyéni- és társascégek. „A „Magyar Újság" Kiadóvál­lalata Kft." 33, 33, 37, 41, 47, 47. Az Újság Részvénytársaság 43. „Abai hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja" 31. Abaliget és vidéke „Hangya" fogyasztási és értékesítő szö­vetkezet 27. Abasári fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet 28. „Abaszéplaki Hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tag­ja" 29. Abaujszántói Hitelintézet Részvénytársaság felszámo­lás alatt 29. Abaujszántói Takarékpénztár, mint részvénytársaság 29. Abaujvár és vidéke fogyasz­tási és értékesítő szövetke­zet 32. Abda községi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 37. Abonyi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 29". Abonyi Közgazdasági Bank Részvénytársaság 29, 31. Abonyi műmalom és villa­mosművek részvénytársaság 31. „Acetic" Vegyi művek rész­vénytársaság 30. Acéldrót- és drótáru kereske­delmi kft. 38. Acélkereskedelmi korlátolt fe­lelősségű társaság 51. Aczéi Olivér 28. Dr. Adámy Cronus cipőgyár 50. „Adás-vételi, kiviteli, behoza­tali kft." 27. „Adhaesin" Vegyipari Rész­vénytársaság 43. „Adima" vagyonkezelési rész­vénytársaság 30. Adler Lázár, bor- és sör nagy­kereskedés 40. Adler Pál 47. Adler Vilmos 37. „Administratio" könyvelési és irodafelszerelési Kft. 41. Adria Biztosító Társulat ma­gyarországi igazgatósága 38. „Adriatica-" bor és törköly lepároló részvénytársaság 51. „Adriatica Forgalmi Iroda k. f. t." 35. AEG Unió magyar villamos­sági részvénytársaság 45, 47. Aero-Ever Kft. 48. Aeternitas ingatlan részvény­társaság felszámolás alatt 50. „Agfaphoto" fényképészeti cikkek eladási részvénytár­sasága 31, 36. „Agilitás" kereskedők és ipa­rosok behozatali, kiviteli, termelő, beszerző és érté­kesítő szövetkezete 30. „Agra" bőr-, gépszíj- és tech­nikai bőrgyár részvénytár­saság 28. „Agraria" Borpincészet Kis­toronya Gottdiener Sándor" 43, 43. Agrária Kereskedelmi Rész­vénytársaság Szeged felszá­molás alatt 29. „Agrária" Mezőgazdasági Ter­melő és Értékesítő Szövet­kezet 48. Agrár-Industria részvénytársa ság 51, 52. „Agrár" kereskedelmi rész­vénytársaság" 51. „Agrár kiviteli és szállítási szövetkezet" 32. Agrártermékek Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet 27. „Agreement" Ipari és Keres­kedelmi Részvénytársaság 27. „Agricola Mag és Termény­értékesítő, Gruber és Deutsch" 50. „Agricola" termelő, értékesítő és beszerző kft. 51.

Next

/
Thumbnails
Contents