Központi Értesítő, 1942 (67. évfolyam, 1. félév)

50905 NÉVJEGYZÉK a Központi Értesítő 1942-ik évi folyamának első feléről. (Ä cégek mellé kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak folyószámait mutatják.) Egyéni- és társascégek. A Mai Nap Ujságvállalat Részvénytársaság 4. Az Újság Részvénytársaság 1, 16. Aba Hugó 10, 10. „Abaujszántó és Vidéke Han­gya Fogyasztási és Értékesítő szövetkezet" 1. Abaujszántói Takarékpénztár mint részvénytársaság 23. „Abauj-Szepsi Járási Hitelszö­vetkezet, mint az Országa» Központi Hitelszövetkezet tagja" 2. Abbazia Kávéház Részvény­társaság 11. Abádszalóki Takarékpénztár Részvénytársaság 17. Abásfalvi Termelő-, Értéke­sítő- és Fogyasztási Szövet­kezet, mint az Erdélyrészi Hangya Központ tagja 19. „Abelsberg Fülöp" 3. Abonyi első téglagyár rész­vénytársaság 23. Abonyi Közgazdasági Bank Részvénytársaság felszámo­lá» alatt 9, 16. Abt István műszaki nagykeres­kedő 23. Acél és fémmegmunkáló kft. i, 14. Ackermann Műszövő Rész­vénytársaság 16. Aczél és Bild Részvénytársa­ság 10. Aczél és evőeszközművek rész­vénytársaság 26. Aczél Levente 6. Aczél Zsigmond Vaskereske­delmi Részvénytársaság 5. „Adai Földmíves Hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja" 23, 23. Adai Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 13. Adalbert Vitalis si Hugó Si­mon soc. in nume colectiv 1. Ady Zoltán fűszer, gyarmat, csemege, zöldségáru, bor, sör és mindennemű szeszes ita­lok nagyban és kicsinyben,­kereskedő 17. Adler Bernát 3. Adler Frigyes 11. Adorján Iván 21 22. ifj. Adorján József bornagy­kereskedése, Gyöngyöstarján 23. ifj. Adorján József borkeres­kedő 22. Adria Biztosító Társulat ma­gyarországi igazgatósága 25. Adriai Biztosító Társulat Tri­estben — Fiókigazgatósága Kolozsvárt 9. Adria Selyemszövőgyár Rész­vénytársaság 23. „Affinéria"-galvan intézet részvénytársaság 9. Agócs Antal Imra 25. „Agrária" Gyáripari és Ke­reskedelmi Részvénytársa­ság 10, 10, 10, 10, 15. Agrária Mezőgazdasági és Ér­tékesítő Szövetkezet 22. „Agrária" Mezőgazdasági Ter­melő és Értékesítő Szövetke­zet 5. „Agrária" őrlő és Kereske­delmi r. t. Bihar 20. Agrár Kereskedelmi kft. 20. Agrártermék Értékerítő és Fo­gyasztási Szövetkezet 1. „Agricoia Bank részvénytársa­ság" felszámolás alatt 1. „Agricoia" termelő, értékesítő és beszerző kft. 14. „Agrikultura Kereskedelmi Részvénytársaság Debiecen" 2. Agrikultura Részvénytársaság 21, 21. „Agrolux" Községeket és Me­zőgazdaságokat Villamosító Részvénytársaság 4, 41. Agromercur Forgalmi és Gaz­dasági Részvénytársaság 16. Agrő növényvédelmi és mező­gazdasági Részvénytársaság 20. Agyagfalvai „Hangya Fogyasz­tási, Termelő és Értékesítő Szövetkezet" 20. Agyagfalvl Termelő-, Értéke­sítő- és Fogyasztási Szövet­kezet, mint az Erdélyrészi Hangya Központ tagja 20. Aigner Lajos 4.

Next

/
Thumbnails
Contents