Antik Tanulmanyok 19. (1972)

1. szám - Tartalomjegyzék

FELELŐS SZERKESZTŐ: MORAVCSIK GYULA SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: FALUS RÓBERT, HARMATTA JÁNOS, MARŐTI EGON, SARKADY JÁNOS, SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY, TÖTTÖSSY CSABA SZERKESZTŐSÉG CÍME: BUDAPEST V., PESTI BARNABÁS UTCA 1. III. EM. 24—25. FELELŐS KIADÓ: AZ AKADÉMIAI KIADÓ IGAZGATÓJA Az Antik Tanulmányok évenként két füzetben jelenik meg. A két füzet egy kötetet alkot, melynek előfizetési ára 40,— forint. Megrendelhető az Akadémiai Kiadónál, Budapest V., Alkotmány utca 21. Pénzforgalmi jelzőszámunk: 215-11488 TARTALOM TANULMÁNYOK Szilágyi János György: Majom alakú etruszk plasztikus vázák ........................................ 1 Ma róti'Egon: Spinas runcare ........................................................................................................... 15 Szepessy Tibor: A menyegzője napján meghalt leány története ...................................... 26 Borzsák István: Sambucus Horatius-kódexe .............................................................................. 39 Ha rmatta János: A föld jogi helyzete Pannóniában................................................................ 52 Fülep Ferenc: Adatok a római kori emlékek továbbéléséhez............................................. 64 KI SEBB KÖZLEMÉNYEK Révész Mária: Fidus Achates ........................................................................................................... 81 Török László : Az I — II. századi meroitikus tulajdonjelek egy különös csoportjáról . . 84 Komoróczy Géza: Egy asszír király az arab hagyományban................................................ 91 Csapodi Csaba: Báthory Miklós Ciceró-kódexe és egy állítólagos Athenaios-korvina . 97 Füves Ödön: A pesti görögök iskolái................................................................................................ 98 LATIN OKTATÁS Tóth József: Középiskolai latintanításunk helyzete .............................................................. 105 ' VITA Vékony Gábor: A nagyszentmiklósi kincs görög feliratainak olvasatához....................... 111

Next

/
Thumbnails
Contents