Antik Tanulmanyok 37. (1993)

1-2. szám - Tartalomjegyzék

FELELŐS SZERKESZTŐ: BORZSÁK ISTVÁN SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: HARMATTA JÁNOS, KÁKOSY LÁSZLÓ, RITOÓK ZSIGMOND, SZABÓ MIKLÓS, SZEPESSY TIBOR A SZERKESZTŐSÉG CÍME: 1052 BUDAPEST V., PIARISTA KÖZ 1. Ill, EM. (Latin Tanszék) FELELŐS KIADÓ: AZ AKADÉMIAI KIADÓ ÉS NYOMDA VÁLLALAT IGAZGATÓJA Megrendelhető az Akadémiai Kiadónál: 1117 Budapest XI., Prielle Kornélia u. 19—35. TARTALOM TANULMÁNYOK Szepessy Tibor: A theokritosi epigrammagyűjtemény..................................................................... 1 Bollók János: A theokritosi epigrammagyűjtemény szerkezete és szellemi háttere ................... 24 Ad amik Tamás: Catullus 22. carmene. Adalékok a „doctus Catullus” urbanitásához............... 41 Ad amik Tamás: Catullus és Cicero (c. 49)........................................................................................ 52 Bolonyai Gábor: Cicero a szónoklatok hozzáértő és laikus közönségéről...................................... 62 Maró th Miklós: Epikureus elemek Horatius költészetében............................................................. 74 Borzsák István: A hellenisztikus történetírás műhelyéből. VI.: Hérodotostól Anonymusig ... 83 Borzsák István: Visszapillantás és számvetés ................................................................................. 91 Gesztdyi Tamás: Az id. Plinius etikai arculata és viszonya a római értékrendhez ................... 102 Na gy Árpád Miklós: Egy császárkori talizmán ............................................................................. 111 Harmatta János: Vallások és vallásos élet a Kusána Királyságban.............................................. 122

Next

/
Thumbnails
Contents