Pauler Ákos: A fogalom problémája a tiszta logikában (Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tudományok Köréből, 1/5., 1915)

A M. T. Akadémia Főtitkári Hivatala V­ÉRTEKEZÉSEK A PHILOSOPHIAI ÉS TÁRSADALMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL A M. TUD. AKADÉMIA II. OSZTÁLYÁNAK RENDELETÉBŐL SZERKESZTI FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ * QßZTALYTITKAR I. KÖTET. 5. SZÁM. A FOGALOM PROBLÉMÁJA A TISZTA LOGIKÁBAN PAULER ÁKOS LEV. TAGTÓL FELOLVASTATOTT A M. TUD. AKADÉMIÁBAN 1915 FEBRUÁR 8-ÁN Ára 1 korona BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1915 fi ne A. Iü# A £. Jí A

Next

/
Thumbnails
Contents