Értekezések a Filozófia és a Társadalmi Tudományok Köréből 1911-1948

...

Az Akadémia sorozata elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia ülésein, felolvasó estjein elhangzott előadásokat, értekezéseket, székfoglalókat teszi közzé. Az egyedülálló tudománytörténeti jelentőségű, a filozófia mellett egy sor már társadaslomtudományi diszciplinát (egyebek mellett gazdaság, jog, államtudomány, demográfia, pszichológia) felölelő sorozatban egy sor egykori kiváló tudósunk munkáit találjuk:Angyal Pál, Balogh Arthur, Balás Károly, Bartók György, Brandenstein Béla, Buday László, Csekey István, Dékány István, Fellner Frigyes, Finkey Ferenc, Fodor Ferenc, Földes Béla, Gajzágó László, Holub József, Illés József, Irk Albert, Kenéz Béla, Kmoskó Mihály, Kornis Gyula, Magyary Géza, Mattyasovszky Miklós, Medveczky Frigyes, Moór Gyula, Navratil Ákos, Nizsalovszky Endre, Pauler Ákos, Polner Ödön, Prohászka Lajos, Révész Imre, Saile Tivadar Antal, Schütz Antal, Surányi-Unger Tivadar, Székely István, Tomcsányi Móric, Tóth Lajos, Varga Béla, Vinkler János

Contents 3,616 pages

1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949

1911
1913
1915
1916
1917
1919

1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949