A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 32. (1905)

l^efóős utazó-látcsövek, kívül ehagrin-bőrrel bevonva, feketére lakko­zott foglalvánj'ban, achromatikus objebtiv- lencsékkel 16 kor., nagyobb alakban 20 és 24 kor. Ugyanaz gyors használatra (a tirage rapidé) 30 kor., kettős utazó látcsövek alumínium­ból 30—40—50 korona Távolságmérők, zsebhőmérők, zsebaneroidok, iránytűk, »»»»fényképészeti készülékek művészek, műkedvelők, turisták, nyaralótulajdonosok stb. számára. \m egyszeiű eljárás, biztos sikerrel. Nagy választék 40 kor.-töl feljebb. Calderoni és Társa Váci-utca, 30. sz. BUDAPEST, Kishíd-utca, 8. sz. «« Képes árjegyzékek bérmentve küldetnek. I I III I MIKI MIIIIIII I un I I I Tapasztalataim, melyeket több évi működésem alatt bécsi, német és belgiumi gyógyszertárakban szereztem, arra indítottak, hogy a dr. Kvapil orvosi utasítása szerint összeállított kárpáti egészségi labdacsokat forgalomba hozzam, melyek eldugulás, nyálkásodás, étvágyhiány, gyomor­baj, felfúvódások, szédülés, fejfájás, váltóláz, aranyér, bőrkiütések, kőszvény, vízkór é8 vesebajok ellen a legfényesebb sikerrel alkalmazhatók. Szétküldési főraktár: Friedrich János gyógyszerésznél Malaczkán, Pozsonymegye. Egy skatulya ára 42 fillér, egy tekercs 6 skatulyáual 2 korona 10 fillér Ha a labdacsok árához 40 fillér mellékeltetik, akkor a megrendelt mennyiség az egész birodalomba bárhova bérmentue küldetik. Tisztelt gyógyszerész úr! Van szerencsém felkérni, legyen szíves nekem 12 dobozzal az ön kárpáti piluláiból küldeni, melynek hatásáról már meggyőződtem, s ezentúl másoknak is ajánlani fogom. — Pécskáu, 1896. február hó 7.-én. Tisztelettel dr. Tente si Kastler Ödön, járási orvos. Tekintetes gyógyszei ész úr ! Szíveskedjék újból két tekercset az ön kárpáti egészségi labdacsaiból küldeni, mert azok oly hírnévre tettek szert ezen a vidéken, hogy egy házban sem nélkülözhetik. Különösen nagyon használhatók végbéluehéz- ségekuél és nagyon elősegítik a folytonosan ülő egyéneknél az emésztést. — Görgény- Sz.-Imre. Tisztelettel dr. Uerbet.h Károly, járási körorvos. Küldjön nekünk posta utánvéttel 10 tekercset a jelesen bevált kárpáti egész­ségi labdacsaiból. — 1894. szeptember 2.-án. Tisztelettel Vízgyógyintézet Kaltenleut- geben, dr. Wilhelm lfinternitz, tanár. Tekintetes Gyógyszerész úrnak, Malaczka. Szíveskedjék az ön által készített kitűnő hatású kárpáti labdacsaiból saját szükségletemre 2 tekercset 12 skatulyával küldeni. Egyszersmind megígérem, hogy labdacsait bámulatos hatásuk miatt gyakor­latomban mindenk nek ajánlani fogom. -- Kelt Cz.-Berczelen, 1898. április 19.-én. Tisztelettel dr. Balázs Gyula, községi orvos.

Next

/
Thumbnails
Contents