Literatura 13. (1938)

1938. január 1.

BESZÁMOLÓ A SZELLEMI ÉLETRŐL A LAFONTAINE-TÁRSASÁG, A MAGYAR IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZÖVETSÉG, A MAGYAR K Ö N Y V T Á R O S O K É S LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE, A MAGYAR KULTUR- SZÖVETSÉG, A VAJDA JÁNOS-TÁRSASÁG ÉS AZ UMBE IRODALMI KÖZLÖNYE (Karikatűr, Isztanbul) — Kaphatnék olyan földgömböt, amelyen az 1938-as változások már láthatók ?! TARTALOM: Hálh-Vigh István: Álmoskönyvek (1). — Kemény István dr.: Irodalmi beszámoló Wól-től (5). — Rexa Dezső: A százéves Nemzeti Színház emléke Pestmegye levél Árában (8). —- tíáldi. László: Eminescu (13), — Kovács Margit: Brüsszeli levél .(16)., Levél a szerkesztőhöz (Í7). — Ezekről (18). XIII. ÉVFOLYAM BUDAPEST 1 938. JANUÁRIUS i ÁRA 40 FILLÉR % ? Ä . ' ' - . * r .. ; V/ . ( ■ . , -l .

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents